Zniesławienie i zniewaga

Na czym polega zniesławienie?

O zniesławieniu możemy mówić, jeśli ktoś naraża na szwank czyjąś reputację, a więc negatywnie wpływa na czyjś wizerunek w oczach innych ludzi. Oznacza pomówienie, w formie słownej lub pisemnej, o nieodpowiednie postępowanie lub właściwości, przez co pokrzywdzony może utracić zaufanie opinii publicznej, a w efekcie pracę, możliwość wykonywania jakiejś działalności czy zawodu. Bardzo istotne jest jednak to, że o zniesławieniu możemy mówić jedynie w sytuacji , gdy rozpowszechniane informacje na temat pokrzywdzonego nie są prawdziwe. Pomówienie nie musi mieć charakteru publicznego, ma miejsce, nawet gdy owe nieprawdziwe informacje dotrą do jednej postronnej osoby. Musi jednak dotyczyć czegoś, co można obiektywnie ocenić, więc wyraźnego kłamstwa nie zaś opinii.

Zniesławienie może dotyczyć nie tylko osoby fizycznej, ale też osoby prawnej, grupy osób czy jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. O zniesławieniu nie można natomiast mówić, jeśli informacje dotyczą osoby piastującej publiczną funkcję lub gdy zostały rozgłoszone, by chronić interes społeczny.

Zniewaga – co oznacza?

Zniewaga ma miejsce, jeśli dana osoba mówi na temat innej coś, co w jakiś sposób ją obraża, poniża lub uwłacza jej godności. Nie musi więc mieć wpływu na jej życie zawodowe czy społeczne (np. nie grozi utratą pracy) – mowa tutaj o tego typu obrazie, która wpływa na samoocenę pokrzywdzonego albo jego relacje prywatne. Może mieć ona formę ustną, pisemną czy nawet gestu, który powszechnie uznaje się za obraźliwy, i być wygłoszona/wykonana zarówno w obecności ofiary, jak i pod jej nieobecność.

O zniewadze możemy mówić, gdy dana osoba poniży inną publicznie, na prywatnym spotkaniu w cztery oczy czy poza jej plecami, z intencją, by zniewaga do niej dotarła. To przestępstwo, którego ofiarą może paść jedynie osoba fizyczna. Warto zauważyć, że zniesławienie może być jednocześnie zniewagą, jednak w takim przypadku rozpatrywane są dwa osobne przestępstwa.