Adwokat – sprawy rodzinne Kraków

 

Prawo rodzinne Kraków

Sprawy rodzinne nie są nam obce. Wpieramy, gdy fachowe wsparcie jest potrzebne. Nasza kancelaria adwokacka służy pomocą w oparciu o prawo rodzinne. To ten obszar kodeksu cywilnego, który odnosi się do kwestii wewnątrz rodziny. Dotyka czasem spraw trudnych, wrażliwych i traumatycznych, jak na przykład rozwód.

Jeśli chodzi o prawo rodzinne, nasz adwokat jest gotów zmierzyć się z Państwa obecną sytuacją prawną, aby wspomóc i rozwiązać trudności, które wyniknęły z rodzinnej sfery życia. Niekiedy jest tak, iż członkowie rodziny, których dany kryzys, na przykład rozwód, dotyczy, mogą porozumieć się w spornej kwestii samodzielnie. W takich przypadkach ingerencja adwokata nie jest potrzebna. Lecz wtedy, gdy porozumienie jest niemożliwe, wsparcie i pomoc, jakiej może udzielić nasz adwokat, będą niezbędne.

Jedną z kryzysowych sytuacji w rodzinie jest wspomniany wcześniej rozwód. Znacząco wpływa na wszystkich jej członków. Gdy w rodzinie są dzieci, dodatkowo dotyka kwestii rodzicielskich. Pomagamy sprawić, aby trudna sytuacja, jaką niesie za sobą rozwód, przebiegła w jak najłagodniejszym klimacie.

Prawo rodzinne w sytuacji rozpadu małżeństwa, którego to konsekwencją ma być rozwód, określa też zakres swojego działania. Odnosi się on do:

  • uregulowania kontaktów z dziećmi – adwokat reprezentuje danego małżonka przed sądem w Krakowie bądź przed sądem w innej miejscowości w sprawie uregulowania kontaktów ojca albo matki z dziećmi,

  • alimentów – sąd na podstawie możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego oraz usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów orzeka, kto i w jakiej kwocie jest zobowiązany do pokrycia alimentów na dzieci bądź na rzecz byłego małżonka, jeśli rozwód wpłynął na pogorszenie się jego sytuacji majątkowej,

  • władzy rodzicielskiej – zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, czyli rozwód, niesie za sobą rozpad rodziny. W tej kwestii sąd orzeka, kierując się dobrem dziecka, komu i w jakim stopniu należy się władza rodzicielska. Sąd może za zgodą stron pozostawić pełną władzę rodzicielską każdemu z małżonków.

Adwokat z naszej kancelarii, której siedzibą jest Kraków (szczegółowy adres podany na stronie internetowej), jest zobowiązany do dbania o interesy osoby, którą reprezentuje.

Wiele spraw z dziedziny prawa rodzinnego to trudne i delikatne zagadnienia

Prawo rodzinne reguluje wiele kwestii życia rodzinnego, dlatego ważne jest, by sprawą zajmował się zaufany adwokat. Dotyczy ono między innymi rozwodów, a w ich efekcie – kwestii opieki nad dziećmi, kontaktów z małoletnimi czy alimentów. Prawnik od prawa rodzinnego nie tylko zajmie się wszystkimi formalnościami, ale również będzie stanowił wsparcie dla swoich klientów.

Dla nas nie ma spraw nieistotnych albo mniej lub bardziej istotnych – doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele stresu oraz nieprzyjemności może się wiązać nawet z pozornie prostą sprawą rozwodową. Dlatego służymy wsparciem oraz poradą dla naszych klientów na każdym etapie tego procesu.

Jako adwokat od spraw rodzinnych świadczymy kompleksowe usługi, od przygotowania dokumentów, aż po reprezentację naszego klienta przed sądem. Udzielamy porad, które pomagają podjąć odpowiednią decyzję co do podejmowanych działań.

Alimenty

Adwokat w zakresie spraw alimentacyjnych pomaga jednej ze stron przygotować dokumenty, które pozwolą na określenie wysokości comiesięcznych świadczeń. Pełnomocnik wspiera również w postępowaniach dotyczących podniesienia wysokości aktualnie obowiązujących alimentów. Pomoc adwokata jest niezbędna w sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie dogadać się co do wysokości alimentów na dzieci. Pełnomocnik uczestniczy również w postępowaniach rozwodowych, które są bezpośrednio związane z możliwością ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi i koniecznością ustalenia wysokości alimentów na małoletnie dzieci. Adwokat od rozwodów podchodzi do sprawy bez emocji, dzięki czemu może odciążyć swojego klienta i pomóc mu w dopełnieniu formalności w tym trudnym okresie.

Adwokat od spraw rodzinnych działa w Krakowie.