Prawo spadkowe to zbiór przepisów regulujących kwestie związane z dziedziczeniem majątku po zmarłym. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, istnieją różne zasady dotyczące dziedziczenia, w tym zachowek, czyli przymusowy udział w spadku dla osób najbliższych. Warto zatem poznać podstawowe informacje na ten temat, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych.

Ordynacja dziedziczenia – jak działa?

Ordynacja dziedziczenia to hierarchia osób uprawnionych do dziedziczenia majątku po zmarłym. W Polsce obowiązuje ordynacja ustawowa, która określa kolejność spadkobierców w przypadku braku testamentu. Na pierwszym miejscu są dzieci zmarłego i jego małżonek, którzy dziedziczą majątek w równych częściach. Jeśli nie ma dzieci, to małżonek dziedziczy cały majątek. Jeśli nie ma małżonka ani dzieci, to spadek przypada rodzicom zmarłego. W dalszej kolejności są rodzeństwo, dziadkowie i dalsi krewni. Jeśli nie ma żadnych krewnych, to spadek przypada Skarbowi Państwa.

Testament – jak go sporządzić?

Testament to akt prawny, w którym osoba określa sposób rozdzielenia swojego majątku po śmierci. W Polsce można sporządzić testament notarialny, holograficzny (pisemny i własnoręczny) lub allograficzny (pisemny, ale sporządzony przez inną osobę). Testament notarialny jest najbardziej pewnym sposobem, ponieważ sporządza go notariusz, który sprawdza tożsamość testatora i świadków oraz doradza w kwestiach prawnych. Testament holograficzny musi być napisany, datowany i podpisany przez testatora własnoręcznie. Testament allograficzny musi być sporządzony przez inną osobę na życzenie testatora, a następnie przeczytany i podpisany przez testatora oraz dwóch świadków.

Zachowek – kiedy przysługuje?

Zachowek to przymusowy udział w spadku dla osób najbliższych zmarłego, które zostały pominięte w testamencie lub otrzymały zbyt małą część majątku. W Polsce przysługuje on dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego. W przypadku dzieci zachowek wynosi połowę wartości udziału spadkowego, który przysługiwałby im na mocy ordynacji ustawowej. Dla małżonka zachowek wynosi 3/4 wartości udziału spadkowego, a dla rodziców – połowę wartości udziału spadkowego. Osoba uprawniona do zachowku może dochodzić swoich praw w ciągu trzech lat od dnia, w którym dowiedziała się o swoim uprawnieniu.