Współwłasność nieruchomości to złożony temat, który może generować wiele pytań, wątpliwości i problemów. Szczególnie gdy chce się pozbyć niechcianej współwłasności lub uregulować sytuację prawną nieruchomości. Jakie kluczowe kwestie związane ze zniesieniem współwłasności oraz doradzimy, warto wziąć pod uwagę?

Zniesienie współwłasności – czym jest i kiedy można z niego skorzystać?

Zniesienie współwłasności to proces polegający na rozwiązaniu współwłasności nieruchomości pomiędzy współwłaścicielami, czyli podziale własności na odrębne prawo własności dla każdego z nich. Może ono nastąpić na różne sposoby:

  • przez podział fizyczny nieruchomości,
  • sprzedaż i rozdzielenie uzyskanych środków,
  • przeprowadzenie licytacji komorniczej.

Każdy współwłaściciel ma prawo zwrócić się o zniesienie współwłasności, a wniosek taki można złożyć zarówno do sądu, jak i do notariusza. W pewnych sytuacjach współwłaściciele mogą też zawrzeć umowę o zniesienie współwłasności za zgodą wszystkich stron. Zniesienie współwłasności można rozważyć, gdy chce się uniknąć konfliktów związanych z zarządzaniem nieruchomością, lub gdy planuje się sprzedaż udziałów w nieruchomości.

Kluczowe kwestie do rozważenia przed podjęciem decyzji

Przed podjęciem decyzji o zniesieniu współwłasności warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami, które pomogą podjąć odpowiednie działania. Po pierwsze, należy sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz udziały poszczególnych współwłaścicieli. W przypadku, gdy nie jest się pewnym swojej sytuacji, można skorzystać z usług prawnych. W Krakowie swoje usługi świadczy m.in. Kancelaria adwokacka Marcina Lisickiego i Joanny Kubas. Po drugie, warto rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące podziału nieruchomości oraz możliwych scenariuszy zniesienia współwłasności.

Dobrze omówić te kwestie z pozostałymi współwłaścicielami, gdyż ich zgoda jest niezbędna do przeprowadzenia większości działań w tym zakresie. Wspólna decyzja może ułatwić proces zniesienia współwłasności oraz uchronić strony przed nieprzewidzianymi problemami. Ważne jest też zwrócenie uwagi na aspekt finansowy procesu. Należy mieć świadomość, że koszty związane ze zniesieniem współwłasności mogą być różne, w zależności od wybranej metody oraz wartości nieruchomości.