Szukanie mieszkania pod wynajem, może nas pochłonąć bez reszty. Spędzamy ogrom czasu na znalezieniu odpowiedniego lokum w dobrej lokalizacji z niskim czynszem. Gdy już znajdziemy mieszkanie, które nam odpowiada, niestety często zapominamy dokładnie przeczytać umowę oraz jej warunki. Nie jest to dobre podejście, ponieważ możemy potem się niemiło zaskoczyć.  Co oznacza wypowiedzenie najmu na czas nieokreślony? Co powinniśmy o tym wiedzieć? 

Wypowiedzenie umowy najmu na czas nieokreślony

W większości umów znajdziemy zapis mówiący, że najemca może wypowiedzieć umowę w każdym momencie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Inaczej przedstawia się sytuacja wynajmującego, który chce wypowiedzieć umowę na czas nieokreślony. Może to zrobić tylko w przypadkach, które są uwzględnione w ustawie o ochronie praw lokatorów. Ustawa ta reguluje prawa i obowiązki obu stron, lokatorów, jak i wynajmujących. 

 

W jakich przypadkach wynajmujący może wypowiedzieć umowę?  

W artykule 11 ustawy możemy przeczytać, że wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu ze ściśle określonej przyczyny. Musi też dotrzymać terminu i nie może wypowiedzieć umowy nie później niż na miesiąc w przód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Wszystkie powody, przez które wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu na czas nieokreślony, zostały wymienione w artykule 11. 

 

Są to takie powody jak:

 • najemca zalega z opłaceniem lokalu mieszkaniowego za pełne 3 raty,
 • lokator niszczy mieszkanie lub też użytkuje je niezgodnie z umową,
 • najemca nie przestrzega zasad ustalonych przez administratora budynku lub wspólnotę mieszkaniową, np. hałasuje, nie przestrzega ciszy nocnej,
 • najemca podnajmuje mieszkanie bez wiedzy wynajmującego,
 • budynek, w którym znajduje się lokal mieszkaniowy nadaje się do rozbiórki,
 • budynek, w którym znajduje się lokal nadaje się do gruntownego remontu. 

 

Jak napisać wypowiedzenie umowy najmu?

Należy zawrzeć takie elementy jak: 

 • dane przedmiotu umowy,
 • miejscowość i datę,
 • podstawę i przyczynę wypowiedzenia,
 • termin wygaśnięcia umowy i termin wypowiedzenia,
 • własnoręczny podpis wypowiadającego umowę.