Jakie prawa ma osoba pokrzywdzona?

Jakie prawa ma osoba pokrzywdzona?

Każdy z nas może kiedyś zostać ofiarą przestępstwa. Wtedy zgłaszamy takie zdarzenie  na policję lub do prokuratury. Jakie są zatem prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym?  Kim jest osoba pokrzywdzona? Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna, której dobro prawne zostało...

Jakie konsekwencje prawne mogą nas spotkać, gdy fałszujemy dokumenty?

Jakie konsekwencje prawne mogą nas spotkać, gdy fałszujemy dokumenty?

W kontekście naszej codzienności jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ podpisując różnego rodzaju dokumenty, bierzemy na siebie odpowiedzialność. Nie można fałszować dokumentów, dlatego że spotkają nas za to nieprzyjemne skutki prawne.  Jak wygląda fałszowanie...

Zmiana imienia i nazwiska – jak to wygląda w świetle prawa?

Zmiana imienia i nazwiska – jak to wygląda w świetle prawa?

Zmiana imienia oraz nazwiska nie jest łatwym procesem. Można zmienić swoje dane osobowe tylko z ważnych powodów. Jak można zmienić imię i nazwisko? Co jest nam do tego potrzebne? Co oznacza zmiana imienia i nazwiska? Według art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008...

Odpowiedź na pozew – jak powinna wyglądać?

Odpowiedź na pozew – jak powinna wyglądać?

Często gdy dostarczony nam zostaje przez sąd odpis pozwu nie wiemy, co mamy zrobić. Wtedy właśnie udajemy się o pomoc do prawnika. Adwokat pomaga nam przygotować odpowiedź na doręczony nam pozew. Co powinno się znaleźć w odpowiedzi na pozew i jak ją skonstruować? Gdy...

Co zrobić z perspektywy prawa w przypadku postępowania komorniczego?

Co zrobić z perspektywy prawa w przypadku postępowania komorniczego?

Twoje konto, wynagrodzenie lub inna rzecz należąca do Ciebie została zajęta w postępowaniu komorniczym i nie wiesz, co dalej powinieneś zrobić? Zgłaszając się po pomoc do prawnika, otrzymasz fachową pomoc prawną w zakresie Twojej sprawy. Jak działać przy postępowaniu...

Unijne regulacje europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Unijne regulacje europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń

Prowadząc interesy z innymi firmami należy zawsze wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz rozliczeń. Jeśli współpracujesz z innymi firmami na terenie Unii Europejskiej i nie została uregulowana należność za usługi lub towar, należy podjąć odpowiednie kroki. Chcąc...

Odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu

Odpowiedzialność subsydiarna członka zarządu

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą unikać odpowiedzialności. Przedsiębiorcy mogą odpowiadać za swoje długi w sposób subsydiarny. Odpowiedzialność subsydiarna zachodzi w określonych okolicznościach oraz nie musi dotyczyć wszystkich form...

Małe firmy a opieka prawna – jak to wygląda?

Małe firmy a opieka prawna – jak to wygląda?

Wielu przedsiębiorców oraz właścicieli małych firm nie korzysta ze stałej opieki prawnej, uważając ją za ostateczność. Raczej kojarzy się ona z wielkimi korporacjami, które na bieżąco są w kontakcie ze swoim wsparciem prawnym. To duży błąd, ponieważ założyciele...

Rozwód bez tajemnic – błędy rodziców przy rozstaniu

Rozwód bez tajemnic – błędy rodziców przy rozstaniu

Rozstanie dorosłych ludzi to bardzo ciężka sprawa, tym bardziej gdy mają oni wspólne dzieci. Mało jest osób, które rozchodzą się w zgodzie i pokojowych warunkach. Najczęściej jest to bowiem kłótnia, pretensje i walka na każdym polu. Takie rozwody bardzo ciężko...

Jak wnieść sprawę cywilną? Co to jest prawo cywilne?

Jak wnieść sprawę cywilną? Co to jest prawo cywilne?

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, jest ono uznane za podstawę prawa prywatnego i znajduje również wiele zastosowań w codziennym życiu. Kodeks cywilny jest to akt normatywny, w którym znajdziemy regulacje dotyczące stosunków cywilnoprawnych między...

Rola biegłego w postępowaniu sądowym

Rola biegłego w postępowaniu sądowym

Powszechnie wiadome jest,  jakie strony biorą udział w postępowaniu sądowym. Sędzia, prokurator, pełnomocnik, ale gdy słyszymy biegły sądowy, nie do końca jesteśmy świadomi tego, czym taka osoba się zajmuje i  jaką pełni rolę w postępowaniu sądowym. Jeśli chcesz się...

Zrzeczenie się praw rodzicielskich

Zrzeczenie się praw rodzicielskich

Odpowiedzialność rodzicielska oznacza prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swojego dziecka. Co prawo polskie przewiduje w sytuacji, gdy jeden z rodziców chce zrzec się praw rodzicielskich? W kodeksie rodzinnym nie znajdziemy na ten temat jasnych informacji,...

Kiedy trzeba zapłacić podatek od darowizny?

Kiedy trzeba zapłacić podatek od darowizny?

Niewiele osób wie, że zgodnie z prawem, darowizny także są objęte podatkiem. Kwestia ta nie jest jednak jednoznaczna – konieczność zapłaty podatku jest zależna od wysokości darowizny oraz grupy podatkowej, w której znajduje się darczyńca. O tym, kiedy należy zapłacić...

Alimenty od dzieci

Alimenty od dzieci

W dzieciństwie to rodzice odpowiadają za wychowanie i utrzymanie dziecka. W późniejszych latach role te mogą się odwrócić i to rodzic będzie potrzebował wsparcia finansowego od dorosłego już potomka. W jakiej sytuacji rodzic może otrzymywać alimenty od dziecka? W jaki...

Jak założyć sprawę karną?

Jak założyć sprawę karną?

Mianem sprawy karnej określamy sprawę wynikającą z popełnienia czynu, który jest przestępstwem lub wykroczeniem. W poniższym wpisie omówimy, kto może założyć sprawę karną oraz jak wygląda jej przebieg.  Sprawa karna – podstawowe informacje Postępowanie karne to zespół...

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny powstał, by pomóc osobom, które nie otrzymują zasądzonych na dzieci alimentów pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalegającego z alimentami. O tym, komu przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz w jaki sposób je...

Postępowanie sądowe o zapłatę

Postępowanie sądowe o zapłatę

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, może zdarzyć się tak, że będziesz miał problem z uzyskaniem zapłaty za produkt lub uświadczoną usługę w sposób polubowny. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę.  Kiedy należy skierować sprawę...

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa

Prawie każdy z nas spotkał się z takim pojęciem jak intercyza. Można rozróżnić intercyzę przedmałżeńską, zawartą przed wejściem w związek małżeński i intercyzę małżeńską, zawartą w trakcie związku małżeńskiego. Czym jest małżeńska i jakie ma konsekwencje?  Intercyza...

Wypowiedzenie umowy najmu – w jakich sytuacjach?

Wypowiedzenie umowy najmu – w jakich sytuacjach?

Wbrew pozorom wypowiedzenie umowy najmu nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać, niemniej jednak jest to możliwe. O tym, kiedy i w jaki sposób można wypowiedzieć umowę najmu, przeczytasz w poniższym artykule.  Rodzaj umowy najmu To, w jaki sposób możemy...

Co musi zawierać pozew o rozwód?

Co musi zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód może wnieść każdy z małżonków. Większość małżeństw przechodzi przez proces rozwodowy po raz pierwszy, dlatego związane z tym formalności mogą stanowić pewną trudność dla obu stron.  Czym jest pozew o rozwód? Już na samym początku należy zaznaczyć, że...

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest klasyfikowane jako przestępstwo z zakresu prawa karnego. Tak jak każde przestępstwo, niepłacenie alimentów ma również swoje konsekwencje. Poniżej wyjaśnimy czym dokładnie jest przestępstwo niealimentacji oraz jakie kary mogą zostać nałożone...

Wydziedziczenie a zachowek

Wydziedziczenie a zachowek

Poszukując informacji dotyczących dziedziczenia często można spotkać się z takimi pojęciami jak zachowek lub wydziedziczenie. Co one oznaczają i kiedy mają zastosowanie? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.   Zachowek - co to takiego? Jest to swego rodzaju...

Rozgraniczenie, czyli?

Rozgraniczenie, czyli?

Mianem rozgraniczania nieruchomości określamy postępowanie przed organami państwowymi, które ma na celu ustalenie faktycznych granic nieruchomości, gdy są one sporne i nie można stwierdzić ich stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości reguluje art. 152 i 153...

Prawo spadkowe – najczęstsze pytania do adwokata

Prawo spadkowe – najczęstsze pytania do adwokata

Prawo spadkowe to dziedzina prawa zajmująca się przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W Polsce prawo spadkowe reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego zatytułowana „Spadki”. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane...

Kara grzywny – w jakich przypadkach?

Kara grzywny – w jakich przypadkach?

Kara grzywny w Polsce jest ściśle określona w art. 32 pkt 1 i jest najłagodniejszą z przewidzianych kar. Kodeks karny ściśle reguluje kary grzywny i określa, w jakich widełkach może być ona przyznawana. Kara grzywny — czym jest? Grzywna to kara kryminalna o...

Naruszenie prawa własności

Naruszenie prawa własności

Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego, prawo własności przyznaje właścicielowi uprawnienie do posiadania rzeczy, korzystania z niej i rozporządzania nią. Osoby trzecie z kolei mają obowiązek biernego poszanowania cudzego prawa własności. Nieprzestrzeganie tego...

Mediacja rodzinna w małżeństwie

Mediacja rodzinna w małżeństwie

Mianem mediacji określamy metodę rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i określeniu interesów oraz dojściu do porozumienia i kompromisu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacje małżeńskie...

Koszty sądowe – ile, jak i za co?

Koszty sądowe – ile, jak i za co?

Nie jest tajemnicą, że postępowanie sądowe wiąże się z pewnymi kosztami. Kwestie dotyczące uiszczania opłat, ich wysokości oraz zwrotu reguluje ustawa 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym artykule poruszane zostaną zagadnienia dotyczące...