W kontekście naszej codzienności jest to bardzo ważne zagadnienie, ponieważ podpisując różnego rodzaju dokumenty, bierzemy na siebie odpowiedzialność. Nie można fałszować dokumentów, dlatego że spotkają nas za to nieprzyjemne skutki prawne. 

Jak wygląda fałszowanie dokumentów?

Fałszowanie oraz posługiwanie się fałszywymi dokumentami jest przestępstwem, które zostało zapisane w Kodeksie Karnym. Istnieje jednak wiele sytuacji, w których dochodzi do sfałszowania dokumentów. Oto kilka przykładów fałszerstw dokumentów: 

  • fałszerstwo dokumentów,
  • poświadczenie nieprawdy,
  • zniszczenie dokumentu, 
  • zniszczenie znaków graficznych,
  • wyłudzanie poświadczeń nieprawdy.

 

Fałszowanie dokumentów

Fałszowanie dokumentów może być rozumiane jako podrabianie oraz przerabiane dokumentów. Podrabianie polega na tym, że sprawca tego czynu sporządza całkowicie nowy dokument i sprawia, że wygląda on autentycznie – co oznacza, że na pierwszy rzut oka ciężko odróżnić go od autentyku. 

 

Natomiast przerobienie dokumentu jest czymś zgoła innym. W tym przypadku sprawca bazuje na autentycznym dokumencie tożsamości, np. dowodzie, paszporcie. Dzięki temu za pomocą odpowiednich działań nadaje inną treść wybranemu dokumentowi tożsamości. 

 

Co grozi za fałszowanie dokumentów?

Fałszowanie dokumentów jest przestępstwem ściganym z urzędu. Jaka kara grozi za fałszowanie dokumentów?

  • grzywna, 
  • kara ograniczenia wolności, 
  • kara pozbawienia wolności. 

Kara pozbawienia wolności za podrabianie oraz fałszowanie dokumentów może wynosić od 3 miesięcy nawet do 5 lat. Natomiast grzywnę ustala sąd z uwzględnieniem całego procesu sądowego.