W przypadku, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie płaci ich, może zaingerować komornik. Wtedy to on zacznie pobierać od zobowiązanego pieniądze na poczet długu. Alimenty należy uiszczać w wyznaczonym terminie. Kiedy może dojść do egzekucji alimentów i jak ona przebiega?

Alimenty 

Alimenty to zobowiązanie pieniężne, które płaci zobowiązany osobie z rodziny. Najczęściej obowiązek alimentacyjny obowiązuje rodziców, mających niepełnoletnie dzieci. Alimenty są świadczeniem przymusowym, jeśli jednak ktoś ich nie płaci, wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny do komornika, który egzekwuje zaległości alimentacyjne. 

 

Komornik a alimenty

Najczęściej do komornika wpływają sprawy rodziców, którzy nie uiszczają pieniędzy na utrzymanie swoich małoletnich dzieci. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym oboje rodziców jest zobowiązanych do utrzymywania swoich  małoletnich dzieci. Nawet jeśli nie są małżeństwem. 

 

W przypadku rozwodu dzieci zostają z jednym z rodziców, któremu przysługuje piecza nad dzieckiem, z którym w takim przypadku spędza o wiele większą ilość czasu. Opłaca on też większość wydatków na dziecko. Drugi rodzic jest wtedy zobowiązany do pokrycia połowy tych kosztów, w formie zobowiązania pieniężnego jakim są alimenty. Często tę kwotę ustala sąd, są jednak przypadki, w których byli małżonkowie dochodzą do kompromisu i umawiają się na konkretne kwoty. 

 

Sąd przy ustaleniu kwoty alimentacyjnej porównuje możliwości majątkowe i zarobkowe rodzica zobowiązanego oraz usprawiedliwione potrzeby małoletniego. Natomiast, gdy rodzic zobowiązany do łożenia na dziecko nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, można poprosić o interwencję komornika – wtedy alimenty będą ściągane przez niego w postępowaniu egzekucyjnym. 

 

Alimenty bieżące i zaległe

Komornik może pobierać alimenty zaległe, jak i bieżące. Po złożeniu odpowiedniego wniosku komornik może pobierać zaległe kwoty alimentów z odsetkami. Tak samo w przypadku bieżących kwot. Egzekucja alimentów jest o tyle specyficzna, że nie ulega ona umorzeniu ze względu na bezskuteczność. Natomiast inny rodzaj egzekucji może zostać umorzony z uwagi na bezskuteczność jej prowadzenia, a więc sytuację, w której komornik nie jest w stanie wyegzekwować żadnych kwot od dłużnika.