Często spotykamy się z terminem –  alimenty, trochę rzadziej już z drugim pojęciem, jakim jest – alimenty wsteczne. Dlatego też chcemy rozjaśnić  czym są te dwa pojęcia i jak całe postępowanie się odbywa. 

 

Alimenty – co to jest? 

Alimenty to świadczenie na rzecz osób fizycznych, które nie mogą zdobyć funduszy na życie własnymi siłami. Do alimentów są wtedy zobowiązane bliskie osoby uprawnionego. Alimenty mogą wyniknąć z pokrewieństwa, małżeństwa czy też powinowactwa. 

Rodzice nie mogą uchylić się od świadczenia alimentacyjnego, z kolei rodzeństwo może, gdy wykaże, że takie świadczenie alimentacyjne spowoduje uszczerbek dla niego lub najbliższej rodziny. 

 

Alimenty wsteczne – co to jest? 

Aktualne prawo dopuszcza możliwość żądania przez powoda zasądzenia alimentów wstecznych. Dzieje się tak tylko i wyłącznie w określonych i specjalnych sytuacjach. Taka może mieć miejsce, gdy przed wniesieniem powództwa o alimenty istnieją jeszcze niezaspokojone potrzeby uprawnionego. Wtedy właśnie sąd, przy uwzględnieniu tej zasady, może zasądzić odpowiednią sumę pieniężną. 

 

Na jaki czas można żądać alimentów wstecz?

Alimentów z datą wsteczną można żądać za okres, kiedy nie nastąpiło jeszcze ich przedawnienie. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jest napisane, że świadczenia alimentacyjne przedawniają się przed upływem trzech lat. Właśnie za taki czas uprawniony może żądać świadczenia alimentacyjnego wstecz. 

 

Bardzo ważne jednak jest, aby pamiętać, że sąd uwzględnia zarzut przedawnienia przedstawiony tylko przez pozwanego. Dlatego jeśli uprawniony ubiega się o alimenty wsteczne za okres dłuższy niż trzy lata, a pozwany nie zgłosi zarzutu przedawnienia, sąd może zasądzić przyznanie całej kwoty uprawnionemu.