Twoje konto, wynagrodzenie lub inna rzecz należąca do Ciebie została zajęta w postępowaniu komorniczym i nie wiesz, co dalej powinieneś zrobić? Zgłaszając się po pomoc do prawnika, otrzymasz fachową pomoc prawną w zakresie Twojej sprawy. Jak działać przy postępowaniu komorniczym? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Na czym polega postępowanie komornicze?

Postępowanie komornicze polega na egzekucyjnym ściągnięciu pieniędzy od dłużnika należności. Jeśli żadne sposoby podjęte przez wierzyciela nie dają rezultatów, może wtedy on udać się do organu egzekucyjnego, który zmierza do realizacji celu świadczeń określonych w tytule wykonawczym. Co jest bardzo istotne, sam wierzyciel nie może wykonywać działań egzekucyjnych takich, jakie podejmuje komornik. 

 

Jakie działania może podjąć dłużnik?

Z perspektywy prawa istnieje wiele możliwości, w których dłużnik może bronić się przed postępowaniem komorniczym. Jedną z takich możliwości jest przedstawienie wątpliwości co do prowadzonych działań. Istnieje też możliwość, że dłużnik nie wie, dlaczego przeciwko niemu prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Może również być tak, że komornik popełni jakiś błąd proceduralny i wtedy również możemy zablokować działania komornicze. Oczywiście wszystkie podejmowane działania dłużnika muszą być uzasadnione oraz przekazane na piśmie. 

 

Jak obronić się przed działaniem komorniczym?

Gdy komornik zajmie już rachunek bankowy lub wynagrodzenie, można złożyć skargę na czynności komornika. Taką skargę składa się do Sądu Rejonowego właściwego dla miejsca siedziby kancelarii komorniczej prowadzącej egzekucję, aby sprawa została rozpatrzona. Gdy skarga zostanie rozpatrzona na korzyść dłużnika, komornik ma obowiązek zaprzestać działań egzekucyjnych. Sąd rozpoznający skargę na czynności komornika weryfikuje działania podjęte przez komornika w toku prowadzonej egzekucji. Istotne jest, żeby pamiętać, że skargę można wnieść na każde działanie komornicze lub też jego zaniechanie, które jest niezgodne z kodeksem postępowania cywilnego dotyczącego egzekucji.