Adwokat – prawo cywilne Kraków

 

Przedawnienie przestępstwa

  Prawo cywilne to szeroki obszar, który dotyka codziennych spraw. Działania, jakimi w tej materii ma się wykazać adwokat, to wszelka pomoc i doradztwo w postępowaniach sądowych.

  W zakres usług adwokata od prawa cywilnego wchodzi reprezentacja klientów w takich sprawach, jak np.:

  • rozwód lub separacja – adwokat doradzi, jak w oparciu o prawo cywilne doprowadzić do trwałego lub czasowego ustania małżeństwa,
  • podział wspólnego majątku między małżonkami – adwokat doradzi, jak najpomyślniej rozwiązać kwestie majątkowe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej i co na ten temat mówi prawo cywilne,
  • zniesienie współwłasności – prawo cywilne reguluje sprawy związane z podziałem fizycznym nieruchomości albo przyznaniem nieruchomości jednej ze stron ze zobowiązaniem do spłaty drugiej strony postępowania,
  • zagadnienia związane z eksmisją, wywłaszczeniem, zasiedzeniem – czyli jak prawo cywilne odnosi się do interesów właścicieli i lokatorów,
  • zasiedzenie – prawo cywilne reguluje możliwość nabycia nieruchomości na własność przez zasiedzenie, a więc po upływie określonego okresu czasu,
  • ochrona własności – prawo cywilne umożliwia ochronę władania nieruchomością przez jej prawowitego właściciela bez ingerencji osób trzecich,
  • egzekucje komornicze, Kraków i nie tylko – prawo cywilne odnosi się tu do zwrotu świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych w zależności od przedmiotu egzekucji,
  • wnioski wieczysto-księgowe – czyli to, co prawo cywilne mówi w kontekście stanu prawnego danej nieruchomości,
  • rozgraniczenie – zadaniem adwokata w tej materii, jest pomoc w ustaleniu granic danej własności, jeśli jest to kwestia sporna i niejasna; w takich sprawach adwokat od rozgraniczenia składa wnioski o rozgraniczenie nieruchomości, albo zleca geodetom sporządzenie stosownej dokumentacji celem ustalenia przebiegu granic, ewentualnie wznowienia znaków granicznych,
  • pozwy o zapłatę – adwokat, znając prawo cywilne, pomaga w sporządzeniu pozwów o zapłatę w przypadku braku terminowej zapłaty zobowiązań.

  Działania naszego adwokata od prawa cywilnego są skierowane do wszystkich osób potrzebujących porad prawnych w tej dziedzinie. Współpracujemy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami.

  Prawo cywilne jest bardzo szeroką dziedziną

  Prawo cywilne reguluje wiele kwestii związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczeństwie. To nie tylko dział spadku czy zniesienie współwłasności, ale także wiele spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów czy ochroną własności.

  Nasza kancelaria zapewnia klientom pomoc w wielu sprawach, zarówno w ramach prawa cywilnego, jak i innych dziedzin. Skorzystanie z pomocy specjalisty w wielu przypadkach pozwala na podniesienie szansy na uzyskanie pożądanego wyniku postępowania sądowego. Adwokat od prawa cywilnego potrafi odpowiednio redagować dokumenty i w należyty sposób reprezentować klienta przed sądem.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata od prawa cywilnego?

  Osoby, które nie mają wiedzy na temat sposobu prowadzenia spraw, zwykle nie są w stanie samodzielnie reprezentować swoich interesów przed sądem. W takich przypadkach pomoc pełnomocnika jest bardzo korzystna. Adwokat od prawa cywilnego pomaga przygotować dokumenty. Wie, jakich terminów trzeba dotrzymać, by nie doprowadzić do opóźnienia procesu i wydłużenia całego postępowania. Na pomoc profesjonalnego pełnomocnika często decydują się osoby, które chcą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie określonego wyniku sprawy.

  Nasz adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym działa na terenie Krakowa. Uczestniczy w postępowaniach w krakowskich i okolicznych sądach.