Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą unikać odpowiedzialności. Przedsiębiorcy mogą odpowiadać za swoje długi w sposób subsydiarny. Odpowiedzialność subsydiarna zachodzi w określonych okolicznościach oraz nie musi dotyczyć wszystkich form spółek kodeksu handlowego. Czym jest odpowiedzialność subsydiarna? Jaką odpowiedzialność subsydiarną mają członkowie zarządu? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Czym jest odpowiedzialność subsydiarna? 

Odpowiedzialność subsydiarna określa zasady dochodzenia wierzytelności majątku wspólnika w momencie, gdy egzekucja majątku spółki jest niemożliwa. Z odpowiedzialnością subsydiarną mamy do czynienia przede wszystkim w spółkach osobowych, gdzie wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki. Małżonkowie wspólników w spółce również mogą ponosić odpowiedzialność spłacenia długów, jeśli są spełnione pewne warunki:

  • między małżonkami istnieje wspólnota majątkowa, 
  • małżonek musiał wyrazić zgodę w momencie, gdy druga osoba w małżeństwie zaciągała zobowiązanie.

 

Co oznacza odpowiedzialność subsydiarna?

Odpowiedzialność subsydiarna oznacza dochodzenie wierzytelności w sprawie majątku wspólnika spółki, ale tylko i wyłącznie w przypadku, gdy spłacenie świadczeń będzie niemożliwe z majątku spółki. Dlatego też wierzyciel spółki w pierwszej kolejności musi skierować egzekucję na majątek spółki i dopiero gdy okaże się to nieskuteczne, może zażądać spłaty od wybranego wspólnika, kilku z nich lub wszystkich. 

 

Kiedy zachodzi odpowiedzialność subsydiarna?

Odpowiedzialność subsydiarna zachodzi wtedy, gdy spłata wierzytelności jest niemożliwa do spłacenia z majątku spółki. Wtedy wierzyciel żąda spłaty od wspólników spółki. Aby, udowodnić niewypłacalność spółki i jej wspólnicy mogli ponieśli odpowiedzialność subsydiarną, wierzyciel musi to wykazać w każdy możliwy sposób.