Chyba każdy z nas wie, co oznacza bójka, oraz że nie zostaniemy bez winy, gdy taką wywołamy. Bójka w prawie karnym – jak to wygląda oraz jakich konsekwencji możemy się spodziewać po udziale w niej? 

Bójka, a pobicie

Bójka i pobicie to jedne z najczęściej występujących przestępstw w prawie karnym. Są to przestępstwa przeciwko integralności cielesnej i zdrowiu człowieka. O ile bójka i pobicie to dwa różne przestępstwa, często łączy się je w potocznym języku i traktuje jako synonimy. W rzeczywistości jednak, bójka i pobicie to dwie odrębne kategorie przestępstw, które różnią się zarówno stopniem nasilenia, jak i sankcjami karnymi.

Bójka, a konsekwencje

Bójka to przestępstwo polegające na wzajemnym pobiciu co najmniej dwóch osób. Wymaga ona przynajmniej dwóch uczestników, którzy wzajemnie się biją. Bójka jest przestępstwem o mniejszym nasileniu, niż pobicie. W zależności od okoliczności, może być ona traktowana jako przestępstwo zwykłe lub kwalifikowane. 

W przypadku przestępstwa zwykłego, za bójkę grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 3. 

Natomiast, jeśli bójka zostanie popełniona w okolicznościach zaostrzających jej charakter, np. z użyciem niebezpiecznego narzędzia lub pod wpływem alkoholu, może to zostać uznane za przestępstwo kwalifikowane. W takim przypadku, kara za bójkę może wynosić do lat 5 pozbawienia wolności.

Jakie konsekwencje mogą nas spotkać po pobiciu?

Pobicie to natomiast przestępstwo polegające na naruszeniu integralności cielesnej lub zdrowia innej osoby. W odróżnieniu od bójki, pobicie może być popełnione przez jedną osobę i nie wymaga obecności innych uczestników. Wystarczy, że sprawca naruszy integralność cielesną ofiary w sposób, który może spowodować jej uszczerbek na zdrowiu. 

Pobicie jest przestępstwem o większym nasileniu, niż bójka. Za pobicie grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jednak podobnie jak w przypadku bójki, jeśli pobicie zostanie popełnione w okolicznościach zaostrzających jego charakter, np. przy użyciu niebezpiecznego narzędzia lub w określonym celu, to może zostać uznane za przestępstwo kwalifikowane. W takim przypadku, kara za pobicie może wynosić do lat 5 pozbawienia wolności.