Na pewno możemy stwierdzić, że każdy z nas intuicyjnie wie, czym jest kradzież i na czym ona polega. Nie wiemy tylko często jakie są konsekwencje prawne takiej kradzieży. Jak prawo postrzega kradzież i co może nam za nią grozić?

Czym jest kradzież?

Czym jest kradzież na podstawie kodeksu karnego? Zgodnie z artykułem 278 kodeksu karnego, kradzież to zabranie w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej. 

Niewątpliwie skradziona rzecz musi mieć wartość materialną oraz musi być w legalnym obiegu sprzedaży. 

Należy również podkreślić, że kradzieży podlega „rzecz ruchoma”, a to oznacza, że nie tylko rozumie się przez to samochód czy też telewizor, ale również części pośrednie, takie jak np. silnik samochodowy czy procesor. 

Czego nie możemy podciągnąć pod kradzież? 

  • nieważnej karty płatniczej, 
  • nieważnego dowodu osobistego, 
  • rzeczy z wartością sentymentalną, 
  • rzeczy o wartości symbolicznej. 

Istotnym jest, aby podkreślić, że kradzież może być również wykroczeniem. Wykroczeniem jest wtedy, gdy wartość skradzionych rzeczy nie przekracza kwoty 500 zł. 

Co może nam grozić za kradzież? 

Najważniejsze, o czym musimy wspomnieć na początku jest ustalenie, czy było to wykroczenie czy przestępstwo kradzieży.

Jeśli kwota skradzionych rzeczy nie przekracza 500 zł jest to wykroczenie i wtedy może nas spotkać: 

  • grzywna, 
  • areszt,
  • ograniczenie wolności.

Natomiast jeśli wartość materialna skradzionych rzeczy jest większa niż 500 zł, wtedy doszło do przestępstwa i za to już czeka nas surowsza kara. W takim przypadku może nas spotkać kara pozbawienia wolności w okresie od 3 miesięcy do 5 lat. 

Przywłaszczenie a kradzież – jaka jest różnica? 

W momencie kradzieży ważne jest, aby sprawca faktycznie zabrał osobie posiadającej dany przedmiot, władzę nad nim. Nie możemy ukraść rzeczy znalezionych lub porzuconych. W takim wypadku, gdy zaczynamy używać cudzej rzeczy jako swojej, ale została ona przez nas znaleziona, możemy mówić o przywłaszczeniu.