ADWOKAT – SPRAWY KARNE W KRAKOWIE

 

sprawy karne kraków

Nasza kancelaria reprezentuje swoich klientów także w sprawach karnych. Analizujemy konkretną sytuację i wdrażamy działania, które pomagają uzyskać jak najkorzystniejszy wynik dla obsługiwanej przez nas strony.

SPRAWY KARNE

Adwokat od spraw karnych zajmuje się pomocą klientom, którzy biorą udział w różnych postępowaniach. Najczęściej działamy w takich zakresach, jak:

  • obrona w sprawach karnych i wykroczeniowych – adwokat reprezentuje swojego klienta w sądzie,
  • wnioski o wyrok łączny – adwokat pomaga w sporządzeniu odpowiednich wniosków,
  • wnioski o odroczenie wykonania kary – osoba skazana wyrokiem na odbycie kary, ze względu na zaistniałe w jej życiu okoliczności, które zobowiązana jest udokumentować, może wystąpić z wnioskiem o odroczenie odbycia orzeczonej kary,
  • wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie – ze względu na zaistniałe okoliczności, istnieje możliwość złożenia wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty orzeczonej kary; adwokat jest tą osobą, która pomaga w sporządzeniu odpowiedniego wniosku,
  • wnioski o wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego – niektóre wyroki karne mogą być wykonane w systemie dozoru elektronicznego na wniosek skazanego,
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych – sprawy karne dotyczą również osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Każda sprawa jest inna, dlatego wymaga indywidualnego podejścia. Uczestniczymy zarówno w postępowaniach sądowych, jak i mediacjach, których celem jest polubowne zakończenie spraw. 

Pomoc prawnika w toku postępowania

Sprawy karne to duże obciążenie zarówno dla osób, które dopuściły się czynów zabronionych, jak również pokrzywdzonych takim postępowaniem. Bardzo często są to sytuacje trudne, w których potrzebna jest specjalistyczna wiedza. Sprawy karne obejmują rozprawy, na których niezbędna będzie reprezentacja przez adwokata jako obrońcę, ale również pełnomocnika występującego w imieniu osób pokrzywdzonych.

Pomoc prawnika jest niezbędna w sytuacji, gdy druga strona postępowania korzysta z usług pełnomocnika. Samodzielna reprezentacja jest związana w dużym wysiłkiem wynikającym z braku wiedzy na temat toku postępowania.  Adwokat dysponuje wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu wie, jak działać w konkretnych przypadkach. Gromadzi dowody i przedstawia je w sposób korzystny dla reprezentowanej osoby. Potrafi również dotrzymać terminów na składanie ważnych dokumentów, dzięki czemu odciąża klienta z wielu formalności.

Prawnik od prawa karnego jest wsparciem w różnych sytuacjach, także tych bardzo trudnych. Adwokat w Krakowie pomaga w długotrwałych procesach karnych i stara się pomóc klientowi w sposób jak najbardziej dla niego korzystny.