Porada prawna – dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Porada prawna – dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Porada prawna - dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata? Z jakimi sprawami udać się do adwokata? Rozwiązanie niektórych spraw wymaga znajomości prawa. Jak wiemy, przepisy często się zmieniają, dlatego wielu osobom trudno jest poradzić sobie z danym zagadnieniem...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Władzę rodzicielską można ograniczyć na skutek wniosku do sądu złożonego przez jednego z rodziców lub z urzędu na wniosek np. pedagoga szkolnego. Wniosek o ograniczenie władzy...

Prawo pracy – najczęstsze sprawy przed sądami

Prawo pracy – najczęstsze sprawy przed sądami

Prawo pracy - najczęstsze sprawy przed sądami Czasami stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie układa się dokładnie tak, jak każdy tego oczekiwał. Mimo iż Kodeks Pracy w dość precyzyjny sposób reguluje wszelkie kwestie związane z obowiązkami i prawami...

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu Zakończenie umowy najmu nie zawsze przebiega w przyjemnej i zdrowej atmosferze. Wynajmujący podczas trwania umowy mogą okazać się osobami wkraczającymi w prywatność Najemców, zaś ci mogą nie regulować należności na czas lub dokonywać...

Intercyza

Intercyza

Intercyza Zgodnie z ustawą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomiędzy osobami, które wchodzą w związek małżeński, powstaje wspólność majątkowa. Od momentu zawarcia małżeństwa zgromadzony majątek staje się wspólną własnością męża i żony. Nie jest to jednak obowiązkowe...

Wyrok łączny – na czym to polega?

Wyrok łączny – na czym to polega?

Wyrok łączny - na czym to polega? Wyrok łączny to łączna kara za przestępstwa, jakie popełnił sprawca. Skazany otrzymuje wyrok za każde odrębne postępowanie, a następnie sąd sprawdza możliwość przydzielenia wyroku łącznego. Sąd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek...

Spółka z o.o. – na czym to polega?

Spółka z o.o. – na czym to polega?

Spółka z o.o. - na czym to polega? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma działalności , z której najczęściej korzystają wspólnicy pragnący ograniczyć ryzyko do wysokości poniesionego wkładu finansowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, kapitał ten wynosi...

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny Kara pozbawienia wolności ma na celu odizolowanie od reszty społeczeństwa osoby, której czyny mogą stanowić zagrożenie dla innych. Przy takim wyborze kary nie zawsze można jednak mówić o skutecznej resocjalizacji, gdyż zdarza się, że więźniowie po...

Spadek – co wchodzi w jego skład?

Spadek – co wchodzi w jego skład?

Spadek - co wchodzi w jego skład? Po śmierci spadkobiercy często toczą się spory o spadek. Wiele osób jest przekonanych, że w jego składzie znajdują się takie rzeczy jak samochody, domy, mieszkania czy pieniądze. Jednak w świetle prawa, poza składnikami materialnymi,...

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy? Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności i obowiązków rejestracyjnych. Warto pamiętać, że dla niektórych podmiotów i wybranych form działalności, podstawą staje się uzyskanie...

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie Ustalenie kontaktów z dziećmi jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. Podpowiadamy, na jakich zasadach sąd rozstrzyga o kontaktach i co mogą zrobić rodzice, żeby sąd wziął pod uwagę ich porozumienie o sposobie wykonywania...

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę Nieprzestrzeganie procedur podczas wypowiedzenia umowy o pracę może skończyć się na drodze sądowej. Pracownik może bowiem uznać, że wypowiedzenie było bezzasadne lub niezgodne z prawem. Dowiedz się więcej o niezgodnym z prawem...

Prawa majątkowe – definicja

Prawa majątkowe – definicja

Prawa majątkowe – definicja W ujęciu ekonomicznym prawa majątkowe są podstawą wszelkiej wymiany rynkowej na świecie. Obywatele poszczególnych państw korzystają z prywatnych praw własności, czyli prawa do posiadania, wynajmu, sprzedaży, gromadzenia, czy delegowania....

Czyn ciągły – definicja i przykłady

Czyn ciągły – definicja i przykłady

Czyn ciągły – definicja i przykłady Opis instytucji czynu ciągłego znajduje się w artykule 12 Kodeksu karnego. Wedle tego przepisu, czyn ciągły polega na realizowaniu jednego przestępstwa etapami, czyli stanowi zbiór zintegrowanych zachowań sprawcy. Mowa więc o jednym...

Przedawnienie odsetek

Przedawnienie odsetek

Przedawnienie odsetek Zgodnie z artykułem 117 par. 1 Kodeksu cywilnego, roszczenia majątkowe – w tym odsetki – ulegają przedawnieniu. Jest to jednocześnie zależne od tego, czy zapłata w ogóle nie nastąpiła, czy dłużnik spłacił główną należność z opóźnieniem. Trzeba...

Groźba karalna – opis i przykłady

Groźba karalna – opis i przykłady

Groźba karalna – opis i przykłady Ten rodzaj przestępstwa opisuje artykuł 190 par. 1 Kodeksu karnego, wedle którego groźba karalna polega na grożeniu innej osobie popełnieniem zbrodni lub występku na szkodę jej bądź najbliższej dla niej osoby. Wiąże się więc z...

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu Instytucję zastrzeżenia do protokołu reguluje artykuł 162 Kodeksu postępowania cywilnego. Polega ona na zwróceniu uwagi sądu na popełnione uchybienia procesowe. Może zostać zgłoszona przez każdą ze stron,...

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności przedmiotem ochrony jest wolność fizyczna, która umożliwia przemieszczanie się w inne miejsce. Sprawca dopuszczający się takiego czynu podlega karze więzienia od 3 miesięcy do lat...

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady Nietykalnością cielesną określa się wolność człowieka przed niechcianym naruszeniem jego strefy cielesnej. W związku z powyższym, każda osoba ma prawo oczekiwać od innych ludzi, że nie będzie przez...

Ugoda sądowa – opis instytucji

Ugoda sądowa – opis instytucji

Ugoda sądowa – opis instytucji Ugoda sądowa może zostać zawarta w dowolnym momencie postępowania, prowadząc do jego umorzenia lub do cofnięcia pozwu. Postanowienia ugody kształtuje się na zasadzie kompromisu, czyli tak, aby obie strony były zadowolone ze wspólnie...

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady Definicja znęcania się Znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą to działanie lub zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu dotkliwych cierpień moralnych lub bólu fizycznego. Jest to czyn albo...

Alimenty na byłego współmałżonka

Alimenty na byłego współmałżonka

Alimenty na byłego współmałżonka Rozpad małżeństwa to bardzo stresujący proces dla obu stron. Świadczy o ogromnych problemach w związku i braku możliwości naprawy dotychczasowego pożycia małżeńskiego. Wraz z rozwodem idą jednak w parze także inne zobowiązania, takie...

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Właściciele sąsiadujących ze sobą działek nie zawsze mają świadomość prawidłowego przebiegu ich granic, wskutek czego bardzo często powstają między nimi napięcia, w tym także kłótnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy konflikt jest...

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę Nieudane próby odzyskania należnych pieniędzy za wykonaną usługę czy sprzedany przedmiot to z pewnością stresujące przeżycie dla każdego przedsiębiorcy. W momencie, gdy faktury pozostają nieopłacone, zwykłe prośby nie przynoszą skutku, a polubowna...

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia Śmierć bliskiej osoby to jedna z najtrudniejszych chwil w życiu każdego z nas. Gdy emocje już opadną , warto przystąpić do uporządkowywania wszystkich spraw po zmarłym. Jedną z najważniejszych rzeczy, o które należy...

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę Wezwanie do zapłaty jest zazwyczaj skutecznym sposobem na polubowne odzyskanie należności, jednak nie zawsze działa. W takim przypadku konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Czym jest pozew o zapłatę, jakie postępowanie wybrać...

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia Śmierć bliskiej osoby to jedna z najtrudniejszych chwil w życiu każdego z nas. Gdy emocje już opadną, warto przystąpić do uporządkowywania wszystkich spraw po zmarłym. Jedną z najważniejszych rzeczy, o które należy...