Blog

Rola biegłego w postępowaniu sądowym

Rola biegłego w postępowaniu sądowym

Powszechnie wiadome jest,  jakie strony biorą udział w postępowaniu sądowym. Sędzia, prokurator, pełnomocnik, ale gdy słyszymy biegły sądowy, nie do końca jesteśmy świadomi tego, czym taka osoba się zajmuje i  jaką pełni rolę w postępowaniu sądowym. Jeśli chcesz się...

Zrzeczenie się praw rodzicielskich

Zrzeczenie się praw rodzicielskich

Odpowiedzialność rodzicielska oznacza prawa i obowiązki, jakie rodzice mają wobec swojego dziecka. Co prawo polskie przewiduje w sytuacji, gdy jeden z rodziców chce zrzec się praw rodzicielskich? W kodeksie rodzinnym nie znajdziemy na ten temat jasnych informacji,...

Kiedy trzeba zapłacić podatek od darowizny?

Kiedy trzeba zapłacić podatek od darowizny?

Niewiele osób wie, że zgodnie z prawem, darowizny także są objęte podatkiem. Kwestia ta nie jest jednak jednoznaczna – konieczność zapłaty podatku jest zależna od wysokości darowizny oraz grupy podatkowej, w której znajduje się darczyńca. O tym, kiedy należy zapłacić...

Alimenty od dzieci

Alimenty od dzieci

W dzieciństwie to rodzice odpowiadają za wychowanie i utrzymanie dziecka. W późniejszych latach role te mogą się odwrócić i to rodzic będzie potrzebował wsparcia finansowego od dorosłego już potomka. W jakiej sytuacji rodzic może otrzymywać alimenty od dziecka? W jaki...

Jak założyć sprawę karną?

Jak założyć sprawę karną?

Mianem sprawy karnej określamy sprawę wynikającą z popełnienia czynu, który jest przestępstwem lub wykroczeniem. W poniższym wpisie omówimy, kto może założyć sprawę karną oraz jak wygląda jej przebieg.  Sprawa karna – podstawowe informacje Postępowanie karne to zespół...

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Fundusz alimentacyjny powstał, by pomóc osobom, które nie otrzymują zasądzonych na dzieci alimentów pomimo prowadzonej egzekucji komorniczej wobec rodzica zalegającego z alimentami. O tym, komu przysługują alimenty z funduszu alimentacyjnego oraz w jaki sposób je...

Postępowanie sądowe o zapłatę

Postępowanie sądowe o zapłatę

Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, może zdarzyć się tak, że będziesz miał problem z uzyskaniem zapłaty za produkt lub uświadczoną usługę w sposób polubowny. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania sądowego o zapłatę.  Kiedy należy skierować sprawę...

Intercyza w trakcie małżeństwa

Intercyza w trakcie małżeństwa

Prawie każdy z nas spotkał się z takim pojęciem jak intercyza. Można rozróżnić intercyzę przedmałżeńską, zawartą przed wejściem w związek małżeński i intercyzę małżeńską, zawartą w trakcie związku małżeńskiego. Czym jest małżeńska i jakie ma konsekwencje?  Intercyza...

Wypowiedzenie umowy najmu – w jakich sytuacjach?

Wypowiedzenie umowy najmu – w jakich sytuacjach?

Wbrew pozorom wypowiedzenie umowy najmu nie jest takie proste jak mogłoby się wydawać, niemniej jednak jest to możliwe. O tym, kiedy i w jaki sposób można wypowiedzieć umowę najmu, przeczytasz w poniższym artykule.  Rodzaj umowy najmu To, w jaki sposób możemy...

Co musi zawierać pozew o rozwód?

Co musi zawierać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód może wnieść każdy z małżonków. Większość małżeństw przechodzi przez proces rozwodowy po raz pierwszy, dlatego związane z tym formalności mogą stanowić pewną trudność dla obu stron.  Czym jest pozew o rozwód? Już na samym początku należy zaznaczyć, że...

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Konsekwencje niepłacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest klasyfikowane jako przestępstwo z zakresu prawa karnego. Tak jak każde przestępstwo, niepłacenie alimentów ma również swoje konsekwencje. Poniżej wyjaśnimy czym dokładnie jest przestępstwo niealimentacji oraz jakie kary mogą zostać nałożone...

Wydziedziczenie a zachowek

Wydziedziczenie a zachowek

Poszukując informacji dotyczących dziedziczenia często można spotkać się z takimi pojęciami jak zachowek lub wydziedziczenie. Co one oznaczają i kiedy mają zastosowanie? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.   Zachowek - co to takiego? Jest to swego rodzaju...

Rozgraniczenie, czyli?

Rozgraniczenie, czyli?

Mianem rozgraniczania nieruchomości określamy postępowanie przed organami państwowymi, które ma na celu ustalenie faktycznych granic nieruchomości, gdy są one sporne i nie można stwierdzić ich stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości reguluje art. 152 i 153...

Prawo spadkowe – najczęstsze pytania do adwokata

Prawo spadkowe – najczęstsze pytania do adwokata

Prawo spadkowe to dziedzina prawa zajmująca się przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W Polsce prawo spadkowe reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego zatytułowana „Spadki”. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane...

Kara grzywny – w jakich przypadkach?

Kara grzywny – w jakich przypadkach?

Kara grzywny w Polsce jest ściśle określona w art. 32 pkt 1 i jest najłagodniejszą z przewidzianych kar. Kodeks karny ściśle reguluje kary grzywny i określa, w jakich widełkach może być ona przyznawana. Kara grzywny — czym jest? Grzywna to kara kryminalna o...

Naruszenie prawa własności

Naruszenie prawa własności

Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego, prawo własności przyznaje właścicielowi uprawnienie do posiadania rzeczy, korzystania z niej i rozporządzania nią. Osoby trzecie z kolei mają obowiązek biernego poszanowania cudzego prawa własności. Nieprzestrzeganie tego...

Mediacja rodzinna w małżeństwie

Mediacja rodzinna w małżeństwie

Mianem mediacji określamy metodę rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i określeniu interesów oraz dojściu do porozumienia i kompromisu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacje małżeńskie...

Koszty sądowe – ile, jak i za co?

Koszty sądowe – ile, jak i za co?

Nie jest tajemnicą, że postępowanie sądowe wiąże się z pewnymi kosztami. Kwestie dotyczące uiszczania opłat, ich wysokości oraz zwrotu reguluje ustawa 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym artykule poruszane zostaną zagadnienia dotyczące...

Sprawa rozwodowa – obligatoryjne przesłuchanie stron

Sprawa rozwodowa – obligatoryjne przesłuchanie stron

Sprawa rozwodowa to trudne i stresujące przeżycie dla obu stron. Osoby będące po raz pierwszy w takiej sytuacji mają wiele wątpliwości dotyczących przebiegu samej rozprawy. Przesłuchanie stron Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego w sądzie, który po jego...

Problem z najemcą – możliwości prawne

Problem z najemcą – możliwości prawne

Właściciele nieruchomości często spotykają się z nieprzyjemnymi sytuacjami spowodowanymi przez najemców. Może to być nagminny hałas, zaleganie kilka miesięcy z czynszem lub szkody w mieszkaniu. Odpowiedź, co zrobić w takich sytuacjach, znajdziesz w poniższym artykule....

Współwłasność nieruchomości

Współwłasność nieruchomości

Pod pojęciem nieruchomości rozumiemy zarówno nieruchomość zabudowaną, jak i niezabudowaną, lokal, mieszkanie bądź dom. Jak dobrze wiemy, nieruchomość może należeć do kilku osób jednocześnie - wtedy mamy do czynienia ze współwłasnością nieruchomości. Na czym ona...

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Podczas rozpraw sądowych możemy spotkać się z takim określeniem jak oskarżyciel posiłkowy. W poniższym artykule przedstawimy istotę oskarżyciela posiłkowego oraz wyjaśnimy, jak nim zostać. Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Mianem oskarżyciela posiłkowego określamy...

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Każda osoba w wieku 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może samodzielnie podejmować decyzje, ponosić odpowiedzialność karną, zawierać umowy, decydować o leczeniu i wielu innych. Te prawa zachowujemy aż do śmierci, a mogą one zostać...

Wszystko, co trzeba wiedzieć o księdze wieczystej

Wszystko, co trzeba wiedzieć o księdze wieczystej

Jeżeli planujesz zakup lub sprzedaż nieruchomości, pojęcie księgi wieczystej z pewnością nie jest Ci obce. Zdajemy sobie sprawę, że to zagadnienie może budzić wiele wątpliwości, dlatego w poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest księga wieczysta, jak ją założyć i do...

Prawo spadkowe – kto dziedziczy po dziadkach?

Prawo spadkowe – kto dziedziczy po dziadkach?

Sporządzenie testamentu Testament to dokument sporządzany przez spadkodawcę przed śmiercią. To w nim można rozporządzić swoim majątkiem i przekazać go wybranym przez siebie osobom lub członkom rodziny. Jeśli dziadek lub babcia spisali testament, w tym przypadku nie ma...

Przedawnienie przestępstwa

Przedawnienie przestępstwa

Czym jest przedawnienie przestępstwa? Wielu ustawodawców doszło do wniosku, że po pewnym czasie szkodliwość faktu popełnienia przestępstwa się zaciera, a kara po wielu latach najczęściej nie jest efektywna. Dodatkowo znalezienie dowodów po wielu latach jest niemalże...

Porada prawna – dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Porada prawna – dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Porada prawna - dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata? Z jakimi sprawami udać się do adwokata? Rozwiązanie niektórych spraw wymaga znajomości prawa. Jak wiemy, przepisy często się zmieniają, dlatego wielu osobom trudno jest poradzić sobie z danym zagadnieniem...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Władzę rodzicielską można ograniczyć na skutek wniosku do sądu złożonego przez jednego z rodziców lub z urzędu na wniosek np. pedagoga szkolnego. Wniosek o ograniczenie władzy...

Prawo pracy – najczęstsze sprawy przed sądami

Prawo pracy – najczęstsze sprawy przed sądami

Prawo pracy - najczęstsze sprawy przed sądami Czasami stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie układa się dokładnie tak, jak każdy tego oczekiwał. Mimo iż Kodeks Pracy w dość precyzyjny sposób reguluje wszelkie kwestie związane z obowiązkami i prawami...