Wydziedziczenie a zachowek

Wydziedziczenie a zachowek

Poszukując informacji dotyczących dziedziczenia często można spotkać się z takimi pojęciami jak zachowek lub wydziedziczenie. Co one oznaczają i kiedy mają zastosowanie? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.   Zachowek - co to takiego? Jest to swego rodzaju...

Rozgraniczenie, czyli?

Rozgraniczenie, czyli?

Mianem rozgraniczania nieruchomości określamy postępowanie przed organami państwowymi, które ma na celu ustalenie faktycznych granic nieruchomości, gdy są one sporne i nie można stwierdzić ich stanu prawnego. Rozgraniczanie nieruchomości reguluje art. 152 i 153...

Prawo spadkowe – najczęstsze pytania do adwokata

Prawo spadkowe – najczęstsze pytania do adwokata

Prawo spadkowe to dziedzina prawa zajmująca się przejściem praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. W Polsce prawo spadkowe reguluje księga czwarta kodeksu cywilnego zatytułowana „Spadki”. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane...

Kara grzywny – w jakich przypadkach?

Kara grzywny – w jakich przypadkach?

Kara grzywny w Polsce jest ściśle określona w art. 32 pkt 1 i jest najłagodniejszą z przewidzianych kar. Kodeks karny ściśle reguluje kary grzywny i określa, w jakich widełkach może być ona przyznawana. Kara grzywny — czym jest? Grzywna to kara kryminalna o...

Naruszenie prawa własności

Naruszenie prawa własności

Zgodnie z art. 140 kodeksu cywilnego, prawo własności przyznaje właścicielowi uprawnienie do posiadania rzeczy, korzystania z niej i rozporządzania nią. Osoby trzecie z kolei mają obowiązek biernego poszanowania cudzego prawa własności. Nieprzestrzeganie tego...

Mediacja rodzinna w małżeństwie

Mediacja rodzinna w małżeństwie

Mianem mediacji określamy metodę rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i określeniu interesów oraz dojściu do porozumienia i kompromisu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacje małżeńskie...

Koszty sądowe – ile, jak i za co?

Koszty sądowe – ile, jak i za co?

Nie jest tajemnicą, że postępowanie sądowe wiąże się z pewnymi kosztami. Kwestie dotyczące uiszczania opłat, ich wysokości oraz zwrotu reguluje ustawa 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W tym artykule poruszane zostaną zagadnienia dotyczące...

Sprawa rozwodowa – obligatoryjne przesłuchanie stron

Sprawa rozwodowa – obligatoryjne przesłuchanie stron

Sprawa rozwodowa to trudne i stresujące przeżycie dla obu stron. Osoby będące po raz pierwszy w takiej sytuacji mają wiele wątpliwości dotyczących przebiegu samej rozprawy. Przesłuchanie stron Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego w sądzie, który po jego...

Problem z najemcą – możliwości prawne

Problem z najemcą – możliwości prawne

Właściciele nieruchomości często spotykają się z nieprzyjemnymi sytuacjami spowodowanymi przez najemców. Może to być nagminny hałas, zaleganie kilka miesięcy z czynszem lub szkody w mieszkaniu. Odpowiedź, co zrobić w takich sytuacjach, znajdziesz w poniższym artykule....

Współwłasność nieruchomości

Współwłasność nieruchomości

Pod pojęciem nieruchomości rozumiemy zarówno nieruchomość zabudowaną, jak i niezabudowaną, lokal, mieszkanie bądź dom. Jak dobrze wiemy, nieruchomość może należeć do kilku osób jednocześnie - wtedy mamy do czynienia ze współwłasnością nieruchomości. Na czym ona...

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Kim jest oskarżyciel posiłkowy?

Podczas rozpraw sądowych możemy spotkać się z takim określeniem jak oskarżyciel posiłkowy. W poniższym artykule przedstawimy istotę oskarżyciela posiłkowego oraz wyjaśnimy, jak nim zostać. Kim jest oskarżyciel posiłkowy? Mianem oskarżyciela posiłkowego określamy...

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Każda osoba w wieku 18 lat nabywa pełną zdolność do czynności prawnych, co oznacza, że może samodzielnie podejmować decyzje, ponosić odpowiedzialność karną, zawierać umowy, decydować o leczeniu i wielu innych. Te prawa zachowujemy aż do śmierci, a mogą one zostać...

Wszystko, co trzeba wiedzieć o księdze wieczystej

Wszystko, co trzeba wiedzieć o księdze wieczystej

Jeżeli planujesz zakup lub sprzedaż nieruchomości, pojęcie księgi wieczystej z pewnością nie jest Ci obce. Zdajemy sobie sprawę, że to zagadnienie może budzić wiele wątpliwości, dlatego w poniższym artykule wyjaśnimy, czym jest księga wieczysta, jak ją założyć i do...

Prawo spadkowe – kto dziedziczy po dziadkach?

Prawo spadkowe – kto dziedziczy po dziadkach?

Sporządzenie testamentu Testament to dokument sporządzany przez spadkodawcę przed śmiercią. To w nim można rozporządzić swoim majątkiem i przekazać go wybranym przez siebie osobom lub członkom rodziny. Jeśli dziadek lub babcia spisali testament, w tym przypadku nie ma...

Przedawnienie przestępstwa

Przedawnienie przestępstwa

Czym jest przedawnienie przestępstwa? Wielu ustawodawców doszło do wniosku, że po pewnym czasie szkodliwość faktu popełnienia przestępstwa się zaciera, a kara po wielu latach najczęściej nie jest efektywna. Dodatkowo znalezienie dowodów po wielu latach jest niemalże...

Porada prawna – dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Porada prawna – dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Porada prawna - dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata? Z jakimi sprawami udać się do adwokata? Rozwiązanie niektórych spraw wymaga znajomości prawa. Jak wiemy, przepisy często się zmieniają, dlatego wielu osobom trudno jest poradzić sobie z danym zagadnieniem...

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Władzę rodzicielską można ograniczyć na skutek wniosku do sądu złożonego przez jednego z rodziców lub z urzędu na wniosek np. pedagoga szkolnego. Wniosek o ograniczenie władzy...

Prawo pracy – najczęstsze sprawy przed sądami

Prawo pracy – najczęstsze sprawy przed sądami

Prawo pracy - najczęstsze sprawy przed sądami Czasami stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie układa się dokładnie tak, jak każdy tego oczekiwał. Mimo iż Kodeks Pracy w dość precyzyjny sposób reguluje wszelkie kwestie związane z obowiązkami i prawami...

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu

Wypowiedzenie umowy najmu Zakończenie umowy najmu nie zawsze przebiega w przyjemnej i zdrowej atmosferze. Wynajmujący podczas trwania umowy mogą okazać się osobami wkraczającymi w prywatność Najemców, zaś ci mogą nie regulować należności na czas lub dokonywać...

Intercyza

Intercyza

Intercyza Zgodnie z ustawą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomiędzy osobami, które wchodzą w związek małżeński, powstaje wspólność majątkowa. Od momentu zawarcia małżeństwa zgromadzony majątek staje się wspólną własnością męża i żony. Nie jest to jednak obowiązkowe...

Wyrok łączny – na czym to polega?

Wyrok łączny – na czym to polega?

Wyrok łączny - na czym to polega? Wyrok łączny to łączna kara za przestępstwa, jakie popełnił sprawca. Skazany otrzymuje wyrok za każde odrębne postępowanie, a następnie sąd sprawdza możliwość przydzielenia wyroku łącznego. Sąd ma nie tylko prawo, ale i obowiązek...

Spółka z o.o. – na czym to polega?

Spółka z o.o. – na czym to polega?

Spółka z o.o. - na czym to polega? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to forma działalności , z której najczęściej korzystają wspólnicy pragnący ograniczyć ryzyko do wysokości poniesionego wkładu finansowego. Zgodnie z obowiązującym prawem, kapitał ten wynosi...

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny

Dozór elektroniczny Kara pozbawienia wolności ma na celu odizolowanie od reszty społeczeństwa osoby, której czyny mogą stanowić zagrożenie dla innych. Przy takim wyborze kary nie zawsze można jednak mówić o skutecznej resocjalizacji, gdyż zdarza się, że więźniowie po...

Spadek – co wchodzi w jego skład?

Spadek – co wchodzi w jego skład?

Spadek - co wchodzi w jego skład? Po śmierci spadkobiercy często toczą się spory o spadek. Wiele osób jest przekonanych, że w jego składzie znajdują się takie rzeczy jak samochody, domy, mieszkania czy pieniądze. Jednak w świetle prawa, poza składnikami materialnymi,...

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy?

Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy? Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności i obowiązków rejestracyjnych. Warto pamiętać, że dla niektórych podmiotów i wybranych form działalności, podstawą staje się uzyskanie...

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie Ustalenie kontaktów z dziećmi jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. Podpowiadamy, na jakich zasadach sąd rozstrzyga o kontaktach i co mogą zrobić rodzice, żeby sąd wziął pod uwagę ich porozumienie o sposobie wykonywania...

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę Nieprzestrzeganie procedur podczas wypowiedzenia umowy o pracę może skończyć się na drodze sądowej. Pracownik może bowiem uznać, że wypowiedzenie było bezzasadne lub niezgodne z prawem. Dowiedz się więcej o niezgodnym z prawem...

Prawa majątkowe – definicja

Prawa majątkowe – definicja

Prawa majątkowe – definicja W ujęciu ekonomicznym prawa majątkowe są podstawą wszelkiej wymiany rynkowej na świecie. Obywatele poszczególnych państw korzystają z prywatnych praw własności, czyli prawa do posiadania, wynajmu, sprzedaży, gromadzenia, czy delegowania....