Zasiedzenie polega na nabyciu przez osobę fizyczną lub prawną prawa własności nieruchomości, na podstawie jej faktycznego i nieprzerwanego posiadania. Warunki zasiedzenia są ściśle określone przez polskie prawo i mogą różnić się w zależności od sytuacji. Właściciel nieruchomości powinien zatem być świadomy zarówno swoich obowiązków, jak i uprawnień wynikających z tego rodzaju sytuacji. Co warto wiedzieć na ten temat?

Co należy rozumieć przez zasiedzenie?

W polskim prawie cywilnym warunki zasiedzenia reguluje Kodeks cywilny. Pierwszym warunkiem, który musi zaistnieć, aby doszło do zasiedzenia, jest rzeczywiste wykonywanie władzy zwierzchniej nad nieruchomością przez osobę twierdzącą zasiedzenie. Oznacza to, że osoba ta musi faktycznie korzystać z nieruchomości, na przykład poprzez mieszkanie w niej lub prowadzenie działalności gospodarczej. Co więcej, taki stan rzeczy musi istnieć nieprzerwanie przez określony czas. W Kodeksie cywilnym przewidziano dwa okresy zasiedzenia — krótki (10 lat) oraz długi (20 lat).

Drugi warunek związany jest z tzw. „dobrą bądź złą wiarą”. Osoba w dobrej wierze to taka, która nie wie i nie ma powodu sądzić, że działa na szkodę prawdziwego właściciela nieruchomości. W praktyce oznacza to, że posiadacz musi być przekonany, że ma prawo własności (na przykład na podstawie umowy kupna czy darowizny). Jeżeli jednak posiadacz wie lub mógł domyślić się, że jego tytuł prawny może być wadliwy, mowa o złej wierze. Zasiedzenie może nastąpić również przy złej wierze, ale wymagany jest dłuższy okres posiadania nieruchomości, aby podważyć prawo własności rzeczywistego właściciela. Mając wątpliwości dotyczące zasiedzenia, można skorzystać z pomocy prawnika. W Krakowie swoje usługi świadczy m.in. Kancelaria adwokacka Marcina Lisickiego.

Konsekwencje zasiedzenia dla właściciela nieruchomości

W przypadku zaistnienia zasiedzenia właściciel nieruchomości traci swoje prawo własności na rzecz osoby zasiedzającej. Jest to proces nieodwracalny i skutkuje przekształceniem się prawa zasiedzającego w prawo własności. Właściciel nieruchomości powinien zatem być czujny i kontrolować sytuację swojego majątku, a także regularnie egzekwować swoje prawa własnościowe. W przeciwnym razie może dojść do utraty nieruchomości.