Prowadząc interesy z innymi firmami należy zawsze wywiązywać się ze swoich obowiązków oraz rozliczeń. Jeśli współpracujesz z innymi firmami na terenie Unii Europejskiej i nie została uregulowana należność za usługi lub towar, należy podjąć odpowiednie kroki. Chcąc odzyskać swoje pieniądze możesz skierować sprawę do sądu, który wyda wyrok w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń. Z poniższego artykuł dowiesz się więcej na ten temat. 

 

Czym jest europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń?

Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń przyspiesza oraz upraszcza przebieg całej sprawy sądowej z zagranicznymi właścicielami firm, a także dzięki temu zapewnia zmniejszone koszty postępowań sądowych. Całe postępowanie prowadzone jest na piśmie według specjalnych formularzy – jedyny wyjątek jest wtedy, gdy sąd sam uzna, że jest niezbędna rozprawa. W dodatku postępowanie to ułatwia uwierzytelnienie wyroku w innych państwach członkowskich. 

Od kogo możemy domagać się roszczeń w postępowaniu?

 • innych firm, 
 • organizacji,
 • klientów.

 

Maksymalna kwota, którą możesz odzyskać

Jak sama nazwa wskazuje, jest to postępowanie w sprawie drobnych roszczeń, tak więc postępowanie to można stosować w momencie, gdy wartość całego sporu nie przekracza 5000 tysięcy euro w momencie wpłynięcia formularza do sądu. Tyle jest w stanie odzyskać wykonawca od strony pozwanej. Obliczając również wartość sporu nie dolicza się odsetek, wydatków i innych kosztów. 

 

Jak wygląda procedura?  

 1. Zgłosić wniosek możesz za pomocą odpowiedniego formularza dotyczącego drobnych roszczeń.
 2. Po wypełnieniu formularza, należy go wysłać do sądu. Powinno się go wysłać do sądu w kraju, w którym znajduje się Twoja firma lub w innym kraju Unii Europejskiej, którego dotyczy sprawa.
 3. Gdy otrzymamy odpowiedź, musimy wypełnić formularz z odpowiedzią, a gdy sąd będzie potrzebował więcej informacji, poprosi o wypełnienie formularza B.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania formularza sąd ma obowiązek przekazać kopię formularza stronie pozwanej.
 5. Pozwany ma za to 30 dni na wypełnienie odpowiedniego miejsca w formularzu i odesłanie go do sądu. 
 6. Sąd w ciągu 14 dni powinien wysłać Ci kopię formularza od strony pozwanej.
 7. Od momentu gdy sąd otrzyma odpowiedź od strony pozwanej, ma 30 dni na:
 • wydanie wyroku,
 • poproszenie o więcej informacji (od Ciebie),
 • wezwanie stron na spotkanie wyjaśniające.