Zmiana imienia oraz nazwiska nie jest łatwym procesem. Można zmienić swoje dane osobowe tylko z ważnych powodów. Jak można zmienić imię i nazwisko? Co jest nam do tego potrzebne?

Co oznacza zmiana imienia i nazwiska?

Według art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska, dowiadujemy się, że: 

  • zmiana IMIENIA oznacza zastąpienie wybranego imienia innym imieniem, zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodanie drugiego imienia, zmianę pisowni imienia lub imion, lub zmianę kolejności imion
  • zmiana NAZWISKA oznacza zmianę na inne nazwisko, zmianę pisowni nazwiska lub zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego, lub męskiego.

Oczywiście nie każdy może zmienić swoje imię czy też nazwisko. Należy podać uzasadnienie i ważny powód dlaczego chce się dokonać owej zmiany. Dokładne uzasadnienie trzeba podać we wniosku o zmianę imienia lub też nazwiska w wybranym urzędzie stanu cywilnego. 

 

Co powinien zawierać wniosek o zmianę nazwiska lub imienia?

Taki wniosek należy kierować do wybranego urzędu stanu cywilnego. Jeśli chodzi o osoby mieszkające poza granicami Polski, mogą one taki wniosek składać przez konsulat. 

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska powinien zawierać kilka ważnych elementów, oto one:

  1. Dane osobowe – imię i nazwisko osoby, której dotyczy wniosek, nazwisko rodowe, dane kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz małżeństwa.
  2. Imię oraz nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana.
  3. Adres do korespondencji.
  4. Uzasadnienie.
  5. Oświadczenie wnioskodawcy, że wcześnie nie składał takiego samego wniosku do innego urzędu stanu cywilnego, oraz że nie nastąpiła odmowa takiego wniosku.