Wnosząc do sądu pozew o rozwód może żądać rozwodu bez orzekania o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego stron, jak również żądać rozwodu z orzeczeniem o tym, który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. 

W tym drugim z dwóch wyżej wymienionych przypadków sąd nie tylko ustala, czy między małżonkami doszło do trwałego rozkładu pożycia, ale również czyja jest to wina – który z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego, to znaczy rozkładu pożycia fizycznego, gospodarczego i uczuciowego, oraz który z małżonków ponosi za ten stan rzeczy winę.

  

 

Rozwód z orzeczeniem o winie

Podczas sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, jeden z małżonków może ubiegać się o alimenty, gdy jego sytuacja materialna znaczne się pogarsza. Jedynym warunkiem jest, aby sąd uznał winę małżonka, od którego ubiegamy się o alimenty. Sąd zasądzi alimenty od małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego na rzecz drugiego. 

 

W przypadku rozwodu z winy jednego z małżonków kryterium orzeczenia alimentów nie opiera się tylko i wyłącznie na ustaleniu stanu niedostatku małżonka żądającego alimentów. W tym przypadku wystarczy tylko, że Twoja stopa życiowa uległa pogorszeniu. Ocena dotyczy Twojego życia po orzeczeniu rozwodu w porównaniu z sytuacją w czasie trwania związku małżeńskiego.

Co istotne, możesz uzyskać alimenty od byłego małżonka, nawet jeśli pracujesz i możesz się utrzymać.

  

Osobną kwestią jest zagadnienie alimentów orzekanych w sprawie rozwodowej na rzecz małoletnich dzieci stron. Niezależnie od rodzaju rozwodu – z orzeczeniem o winie lub bez orzekania o winie, sąd ma zawsze obowiązek orzec o alimentach na małoletnie dzieci. Jeżeli małoletni osiągnie pełnoletność w czasie trwania sprawy rozwodowej, sąd umarza postępowanie wobec już pełnoletniego dziecka, które samodzielnie może złożyć przeciwko jednemu z rodziców pozew o alimenty w sądzie rejonowym, wydziale rodzinnym właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania dziecka.   

Jak długo trwa obowiązek alimentacyjny na byłego małżonka?

Podczas rozwodu z orzeczeniem o winie, alimenty na byłego małżonka są nieograniczone. Mogą one trwać nawet do końca życia. Istnieje jednak jeden warunek. Nie możesz w takiej sytuacji ponownie wejść w związek małżeński. To znaczy, gdy ponownie małżonek pobierający alimenty wejdzie w związek małżeński, alimenty nie będą ci już przysługiwać. Były małżonek nie jest już zobowiązany do płacenia alimentów. 

 

Rozwód bez orzeczenia o winie

Rodzaj rozwodu ma duży wpływ na alimenty dla byłego małżonka bez orzeczenia o winie. O takie alimenty można ubiegać się tylko i wyłącznie w momencie, gdy znajdziesz się w niedostatku i nie możesz zapewnić sobie podstawowych potrzeb życiowych. Takie alimenty przy rozwodzie bez orzeczenia o winie możesz uzyskać od byłego małżonka tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

 

Ile trwa obowiązek alimentacyjny w przypadku rozwodu bez orzeczenia o winie?

Podczas gdy nie doszło do orzeczenia o winie między małżonkami, obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat.