ADWOKAT – SPADKI W KRAKOWIE

 

Dziedziczenie ustawowe - kto ma prawo do spadku, jeśli nie ma testamentu?

Często w dziedziczeniu nieruchomości lub innej własności po ukochanej osobie mogą pojawić się problemy. Takie kłopoty następują zwłaszcza, gdy chodzi o testamenty pozostawione przez zmarłego krewnego lub kogoś bliskiego. Wówczas pojawiają się osoby zainteresowane nieruchomościami lub innymi aktywami, mogące skomplikować cały proces dziedziczenia. Aby uniknąć podobnych problemów, warto skorzystać z usług adwokata od prawa cywilnegoa w szczególności prawa spadkowego.

Adwokat od spadków zajmuje się zarówno występowaniem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku jak i sprawami o dział spadku czy pozwami o zachowek. Udziela porad na temat kolejnych kroków, jakie warto podjąć w danej sytuacji. Pomaga również przygotować niezbędne dokumenty.

ZADANIA NASZEJ KANCELARII

Spadki to temat, który czasem wiąże się z zaskoczeniem lub poczuciem niesprawiedliwości. Zajmujemy się kompleksowym wsparciem osób, które mają problem z przyznaniem im należnego majątku. Prowadzimy negocjacje, a także reprezentujemy klienta przed sądem. 

Prawo spadkowe odnosi się do następujących zakresów:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • dział spadku,
  • postępowanie w prawach zapisu zwykłego i windykacyjnego,
  • wydziedziczenie,
  • odrzucenie spadku,
  • zachowki – czyli zadośćuczynienie dla najbliższych osób pominiętych w testamencie; adwokat ma w swej roli objaśnić, jak w tej kwestii dochodzić swoich praw.

Wszystkie te kwestie, jak i ogólnie pojęte prawo spadkowe, wymagają dokładnego objaśnienia klientowi. Adwokat przedstawia spadkobiercy podstawowe terminy i doradza, jakie działania warto podjąć, by uzyskać należne środki czy inną formę majątku. Może pomóc uchronić się przed długami przyjętymi wraz z ze spadkiem.

FACHOWA POMOC W PROBLEMACH Z DZIEDZICZENIEM

Obsługujemy m.in. sprawy z zakresu zmiany testamentu lub jego sporządzenia, przekazania swojego majątku dzieciom lub innym krewnym. Pomagamy również uzyskać zachowek, czyli świadczenie dla osób blisko spokrewnionych z osobą zmarłą, które są uprawnione do utrzymania części spadku. Sprawdzamy, kto i w jakiej części może otrzymać pozostawiony majątek. Uczestniczymy też w sprawach związanych z niegodnością dziedziczenia.

KONSULTACJE W ZAKRESIE PRAWA SPADKOWEGO

Udzielamy prawnego wsparcia również w sytuacji, gdy nasz klient ma wątpliwości co do sporządzonego już testamentu lub ma je inna osoba, wysuwająca wobec naszego klienta jako osoby uprawnionej zastrzeżenia. Takich spraw nie należy lekceważyć, dlatego warto skonsultować je z adwokatem zajmującym się również zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, a w szczególności prawa spadkowego. Zastrzeżenie dotyczące testamentu jest bowiem pierwszym krokiem do jego podważenia.

Podejmujemy się także spraw związanych z nieporozumieniami dotyczącymi wspólnego dziedziczenia lub dziedziczenia nieruchomości znajdującej się za granicą.

Nasz adwokat od spadków działa na terenie Krakowa i okolicznych miejscowościach.