Zasiedzenie nieruchomości – co to oznacza?

Jeśli dana osoba posiada nieruchomość, która do niej nie należy, w taki sposób, w jaki robi to właściciel, po upływie określonego czasu może nabyć do niej prawo własności. Kwestia ta jednak jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Dlatego właśnie wyjaśniamy, kiedy przejęcie nieruchomości przez zasiedzenie jest możliwe.

Czym jest zasiedzenie nieruchomości?

Jak zostało wspomniane, zasiedzenie nieruchomości jest możliwe, gdy włada się nią w taki sposób, jakby było się jej prawowitym właścicielem. Co to oznacza w praktyce? Otóż konieczne jest, by osoba zajmująca nieruchomość przez cały okres zamieszkiwania w niej dbała o jej stan, regularnie uiszczała podatki i wywiązywała się z wszystkich obowiązków z nią związanych. Osoba ta koniecznie musi być jednak posiadaczem samoistnym , czyli władać nieruchomością w taki sposób, jakby do niej należała. Prawo do przejęcia nieruchomości przez zasiedzenie nie obowiązuje w przypadku, gdy jest się posiadaczem zależnym, czyli przykładowo dzierżawcą lub najemcą.

Zasiedzenie może być stwierdzone tylko w przypadku osób, które nieprzerwanie władały nieruchomością przez 20 lub 30 lat. To rozróżnienie bierze się stąd, że możliwe jest zasiedzenie nieruchomości w dobrej lub złej wierze. O dobrej wierze mówimy wtedy, gdy dana osoba nie zdaje sobie sprawy, że nie jest prawowitym właścicielem danego obiektu, a nieświadomość ta jest usprawiedliwiona. Wtedy nabycie nieruchomości przez zasiedzenie może mieć miejsce po upływie 20 lat nieprzerwanego jej użytkowania. Jeśli nieświadomości posiadacza nie można usprawiedliwić, wówczas mówimy o zasiedzeniu w złej wierze. W takim przypadku musi upłynąć aż 30 lat nieprzerwanego władania nieruchomością.

Co zrobić, by nabyć własność przez zasiedzenie?

Jeśli upłynął czas przewidziany w przepisach (owe 20 lub 30 lat), można napisać wniosek o stwierdzenie zasiedzenia. Dokument ten powinno się złożyć w sądzie rejonowym właściwym dla danej nieruchomości. Wtedy sprawę rozpatrzy sąd, jednak trzeba mieć na uwadze, że w takim postępowaniu powinien uczestniczyć ostatni prawowity właściciel danej nieruchomości. Jeśli nie jest możliwe jego ustalenie, sąd daje ogłoszenie w prasie na temat toczącego się postępowania i wzywa w nim do stawienia się wszystkich tych, którzy mogliby udowodnić swoje prawo do danej nieruchomości. Jeśli po upływie trzech miesięcy od ukazania się komunikatu w prasie nie zgłosi się żaden zainteresowany, sąd stwierdza zasiedzenie pod warunkiem, że wystąpiły wszystkie konieczne wymienione wyżej warunki.