W życiu każdej osoby przychodzi moment, w którym trzeba zmierzyć się z podziałem majątku po bliskiej osobie. Często zdarza się tak, iż kwestia spadku zmarłego prowadzi do rodzinnych nieporozumień. Wynikają on np. z pominięcia danych osób w testamencie. W takiej sytuacji niektórym z nich przysługuje prawo do zachowku. Co to oznacza? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to instytucja prawna, która ma na celu ochronę interesów osób najbliższych zmarłemu, które zostały pominięte lub niewłaściwie uwzględnione w testamencie. Przepisy prawa przewidują możliwość dochodzenia przez te osoby roszczeń o zachowek od spadkobierców testamentowych. Zachowek przysługuje najbliższym krewnym zmarłego, czyli jego małżonkowi, dzieciom, a także rodzicom. Jeśli jednak zmarły nie pozostawił żadnych dzieci ani małżonka, a jego rodzice nie żyją, to zachowek może przysługiwać rodzeństwu. Warto zaznaczyć, że osoba uprawniona do zachowku nie musi być jednocześnie spadkobiercą ustawowym.

Jak określa się wysokość zachowku?

Wysokość zachowku zależy od wielu czynników, takich jak wartość spadku, liczba osób uprawnionych do zachowku czy stopień pokrewieństwa ze zmarłym. Jak podkreśla adwokat od spadków z Krakowa, należy przy tym pamiętać, że przepisy prawa określają minimalne kwoty, jakie należą się poszczególnym osobom uprawnionym do zachowku. Zasadniczo, zachowek przysługuje w wysokości połowy tego, co uprawniona osoba dziedziczyłaby, gdyby testament nie został sporządzony. Oznacza to, że osoba uprawniona do zachowku może liczyć na połowę wartości spadku, jaki otrzymałaby, gdyby dziedziczyła ustawowo. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej zasady. Osoby małoletnie oraz niezdolne do pracy mają prawo do otrzymania dwóch trzecich tego, co odziedziczyłyby ustawowo.