Wypowiedzenie umowy najmu

Zakończenie umowy najmu nie zawsze przebiega w przyjemnej i zdrowej atmosferze. Wynajmujący podczas trwania umowy mogą okazać się osobami wkraczającymi w prywatność Najemców, zaś ci mogą nie regulować należności na czas lub dokonywać nieautoryzowanych remontów i przeróbek danego lokalu. Wówczas należy wypowiedzieć umowę najmu sporządzając odpowiednio wcześnie pismo , w którym warto zawrzeć wszelkie prawnie wymagane aspekty i przekazać je drugiej stronie umowy.

Wypowiedzenie umowy przez Najemcę i Wynajmującego – podstawowe różnice

Wypowiedzieć umowę najmu mogą co prawda obie strony, mają one jednak zupełnie inne prawa oraz obowiązki. Najemca, czyli osoba wynajmująca lokal od właściciela, ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Prawo to przysługuje Najemcy w przypadku, gdy lokal miał istotne i zatajone wady na czas podpisania wiążącej umowy. Może to być np. brak windy, zupełnie inny układ mieszkania bądź domu czy też uciążliwe hałasy spowodowane bliskim sąsiedztwem klubów sportowych lub obiektów rozrywkowych.

Co ciekawe, prawo do natychmiastowego zerwania umowy mają także Wynajmujący, obowiązuje ono jednak w zupełnie innych przypadkach. Zerwać umowę bez okresu wypowiedzenia można między innymi, gdy lokal jest użytkowany niezgodnie z jego przeznaczeniem np. Najemca zaaranżował wynajmowane mieszkanie do celów zarobkowych bez uprzedzenia i uzyskania na to zgody. Wynajmujący wypowie także umowę wtedy, kiedy wartość lokalu jest narażona na obniżenie wskutek rażących zaniedbań ze strony Najemcy oraz w sytuacji, gdy zalega on z minimum 2-miesięcznym czynszem (z pewnymi obostrzeniami). Podobnie jest w przypadku podnajmu lokalu osobom trzecim.

Co powinno znaleźć się w wypowiedzeniu umowy najmu?

Wypowiedzenie umowy najmu to zazwyczaj dość stresujący proces, który może wiązać się z wieloma nieprzyjemnościami. Właśnie z tego względu warto zadbać o stronę prawną i merytoryczną przekazywanego wypowiedzenia. W każdym z nich musi znaleźć się pełen pakiet podstawowych informacji identyfikacyjnych, takich jak szczegółowe dane obu stron umowy – muszą być takie same, jak na podpisanej wcześniej umowie, niezbędna jest także data oraz miejsce sporządzenia dokumentu. Nie można też zapomnieć o danych dotyczących samego lokalu, tj. adresie i szczegółach technicznych, a także o terminie, w którym wypowiedzenie umowy wejdzie w życie.

Fundamentalną częścią wypowiedzenia umowy najmu jest jednak podstawa prawna, która do tego upoważnia. Może to być cytat całego artykułu z kodeksu bądź sam numer identyfikacyjny, który ułatwi drugiej stronie odszukanie właściwego powodu sporządzenia wypowiedzenia. Warto także dołączyć krótkie wyjaśnienie, które da drugiej stronie możliwość odniesienia się.

Dlaczego warto dbać o sposób przekazania wypowiedzenia umowy najmu?

Zazwyczaj strona, która otrzymuje wypowiedzenie umowy najmu nie jest przygotowana na ten fakt, co zazwyczaj wiąże się z dość dużymi problemami. Część z nich może doszukiwać się w wypowiedzeniu umowy błędów, które mogą w efekcie unieważnić wypowiedzenie. Dobrym wyjściem jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej, której zakresem usług jest m.in. udzielanie porad i sporządzanie umów dotyczących lokali mieszkalnych.