Sprawa rozwodowa to trudne i stresujące przeżycie dla obu stron. Osoby będące po raz pierwszy w takiej sytuacji mają wiele wątpliwości dotyczących przebiegu samej rozprawy.

Przesłuchanie stron

Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu rozwodowego w sądzie, który po jego przyjęciu wyznaczy termin rozprawy i wezwie na nią obie strony. Podczas rozprawy sąd przesłuchuje obie strony. Jeśli jednak któryś z małżonków nie stawi się na rozprawie, sąd nie wyda podczas niej wyroku, dlatego prędzej czy później obaj małżonkowie będą musieli zostać przesłuchani. Przesłuchanie obu stron jest o obligatoryjne w sprawach rozwodowych. Głównie dzięki niemu sąd jest w stanie ocenić , czy rzeczywiście doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego.

Rozpad pożycia małżeńskiego

Nawet jeśli małżonkowie będą zgodnie żądać rozwodu, sąd zada szereg pytań, które pozwolą określić, w jaki sposób doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, jeżeli rzeczywiście on nastąpił. Strony mogą żądać orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie, albo z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jeśli w sprawie mamy do czynienia ze zgodnym żądaniem stron co do rozwodu bez orzekania o winie najczęściej sprawa taka trwa krócej. Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeżeli małżeństwo posiada małoletnie dzieci, albowiem wówczas konieczne jest przesłuchanie świadka na okoliczność sytuacji wychowawczej małoletniego dziecka. Jeśli strony nie wskażą takiego świadka, wówczas sąd dopuszcza dowodu z wywiadu kuratora, który ocenia warunki wychowawcze małoletniego.

Warto pamiętać, że im większy spór ma miejsce między małżonkami, tym dłużej sprawa rozwodowa będzie trwać. W takich okolicznościach warto rozważyć pomoc adwokata.