Rozwód a wspólny kredyt

Orzeczenie rozwodu często nie powoduje ustania wszelkich wspólnych zobowiązań małżonków – przykładem jest tutaj chociażby sytuacja , w której zaciągnęli oni razem kredyt. Nawet jeśli podczas sprawy rozwodowej lub w osobnym postępowaniu sąd przeprowadził podział majątku, nie oznacza to, że kwestia wspólnego kredytu także została rozstrzygnięta. Należy odróżnić sytuację majątkową małżonków od ich odpowiedzialności za zobowiązania. Jeśli umowę kredytową podpisała para, wobec banku będzie ona odpowiadała solidarnie za spłatę rat, nawet w przypadku rozstania.

Przeniesienie kredytu

Nie oznacza to jednak, że małżonkowie koniecznie muszą nadal razem spłacać kredyt. Istnieje kilka opcji, które pozwalają na pozbycie się wspólnego zobowiązania, aby jednak wprowadzić je w życie, potrzebna jest zgoda obojga współmałżonków.

Pierwszym wyjściem jest próba przeniesienia kredytu na małżonka korzystającego z rzeczy, na którą został zaciągnięty kredyt. Trzeba jednak liczyć się z tym, że nie w każdej sytuacji będzie to możliwe. Jeśli kredytobiorcy zwrócą się do banku z tego typu prośbą, zdecyduje się on na sprawdzenie zdolności kredytowej małżonka, mającego nadal spłacać raty. Jeśli uzna, że jego sytuacja finansowa jest na tyle korzystna, że z punktu widzenia interesów banku zmiana nie będzie ryzykowna, za zgodą obojga małżonków zostaje podpisany aneks do umowy, w którym zobowiązanie zostaje całkowicie przeniesione na jednego kredytobiorcę.

Może jednak wystąpić sytuacja, w której małżonek nie ma zdolności kredytowej, wtedy zaś konieczne jest szukanie innych możliwości. Jedną z opcji, która może pozwolić na wyjście z sytuacji, jest dodanie do umowy w zamian za jednego z małżonków innego współkredytobiorcy (np. osoby z rodziny lub obecnego partnera życiowego) lub zdobycie poręczenia.

Dodatkowe opcje

Jeśli takie rozwiązanie nie jest możliwe, małżonkom pozostaje jeszcze nadpłata kredytu. Oznacza to, że kredytobiorcy spłacają razem pewną kwotę, na tyle dużą, by pozostała suma mieściła się w zdolności kredytowej małżonka, który chce zobowiązać się samodzielnie spłacać raty.

W przypadku gdy kredyt został zaciągnięty na kupno lub budowę nieruchomości, można także zdecydować się na jej sprzedaż i spłatę kredytu za uzyskane w ten sposób pieniądze. Jest to jednak pomocne tylko w przypadku, gdy wartość nieruchomości jest większa niż wartość zobowiązania.

Wszystkich, którzy chcieliby zapoznać się z innymi poradami prawnymi lub dowiedzieć się więcej na temat naszych usług prawnych, zapraszamy do regularnego odwiedzania bloga oraz naszej strony internetowej.