Regulacja kontaktów z dziećmi po rozwodzie

Ustalenie kontaktów z dziećmi jest jednym z elementów wyroku rozwodowego. Podpowiadamy, na jakich zasadach sąd rozstrzyga o kontaktach i co mogą zrobić rodzice, żeby sąd wziął pod uwagę ich porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Dowiedz się więcej o rodzicielskim planie wychowawczym.

Rodzicielski plan wychowawczy – co to?

Rodzicielski plan wychowawczy to dokument , który zawiera ustalenia między rodzicami co do opieki nad dzieckiem w trakcie trwania rozwodu oraz po nim. Powinien on uwzględniać informacje dotyczące stałego miejsca zamieszkania dziecka. Przykładowo, jeśli dziecko ma mieszkać u matki, w planie wychowawczym należy ustalić, w jakie dni i w których godzinach będzie przebywało z ojcem, a także kto będzie po nie przyjeżdżał i kto odwoził po spotkaniu.

Plan wychowawczy może również zawierać zobowiązanie się do nieutrudniania kontaktów dziecka z rodziną rodzica, u którego dziecko nie mieszka na co dzień. Plan powinien również zawierać informacje dotyczące postępowania w awaryjnych sytuacjach – przykładowo, że o wypadku dziecka drugi rodzic zostanie bezzwłocznie poinformowany. Małżonkowie powinni też ustalić postępowanie w sytuacjach losowych – przykładowo, co zrobić, jeśli w umówiony wcześniej dzień rodzic nie będzie mógł pojawić się na spotkaniu.

Rodzicielski plan wychowawczy powinien zawierać również informacje dotyczące wakacji. Może zakładać, że każdy z rodziców będzie miał prawo do spędzenia z dzieckiem połowy tego czasu. W ten sam sposób warto opisać sposób na spędzenie ferii. Należy również ustalić zasady dotyczące wyjazdów zagranicznych, co może obejmować konieczność podpisania zgody przez oboje rodziców niezależnie od tego, z którym podróżować będzie dziecko.

Ważnym elementem rodzicielskiego planu wychowawczego jest też ustalenie warunków opieki zdrowotnej. Należy zaznaczyć, kto będzie towarzyszył dziecku w trakcie wizyt u lekarza, a także kto będzie przechowywał dokumentację medyczną.

Rodzicielski plan wychowawczy może zawierać informacje dotyczące wychowania dziecka w określonej wierze. Warto uwzględnić w nim również informacje o tym, kto będzie ponosił koszty leczenia czy edukacji.

Plan może być sporządzony wspólnie przez małżonków, ale może też zostać sporządzony przez jednego z nich, a zaakceptowany przez drugiego. W napisaniu może pomóc mediator. Jeśli zdarza się, że jeden z rodziców mimo ustaleń utrudnia kontakty z dzieckiem, sąd opiekuńczy może nałożyć karę finansową.

Ustalenie kontaktów z dziećmi po rozwodzie – co jeszcze warto wiedzieć?

Jeśli rodzice nie przewidują, że powstanie pomiędzy nimi spór dotyczący kontaktów z dziećmi, sąd na ich wspólny wniosek nie musi orzekać w tej kwestii. Jeśli już podczas trwania sprawy rozwodowej jeden z rodziców utrudnia kontakt z dzieckiem drugiemu rodzicowi, warto złożyć wniosek o zabezpieczenie tych kontaktów na czas postępowania. To ważne, ponieważ sprawa rozwodowa może trwać bardzo długo, a przez ten czas jeden z rodziców miałby zabraną możliwość kontaktowania się z dzieckiem.