Prawo pracy – najczęstsze sprawy przed sądami

Czasami stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem nie układa się dokładnie tak, jak każdy tego oczekiwał. Mimo iż Kodeks Pracy w dość precyzyjny sposób reguluje wszelkie kwestie związane z obowiązkami i prawami pracownika, to bardzo często padają oni ofiarami wielu nadużyć ze strony pracodawców. Właśnie z tego względu codziennie napływają do sądu nowe oskarżenia związane z nieprawidłowościami w stosunku pracy pomiędzy zatrudnionym a pracodawcą, z których większość w toku postępowania kończy się zasądzeniem odpowiedniej kary. Warto poznać najczęstsze sposoby łamania praw pracowniczych przez przedsiębiorców.

Błędy przy rozwiązaniu stosunku pracy i brak odpowiedniej umowy

Jednym z najczęstszych sposobów łamania praw pracowników są nieścisłości pojawiające się podczas rozwiązywania umowy, szczególnie wtedy, gdy stosunek pracy kończy się w niemiłej atmosferze. Pracodawcy popełniają wiele błędów, z których większość ma swój finał w odpowiednim sądzie. Należą do nich nieprawidłowości związane z zachowaniem okresu wynagrodzenia, a także brak precyzyjnego określenia powodu przedwczesnego zakończenia umowy. Pracodawcy często również „zapominają” o wypłacie ekwiwalentu finansowego za niewykorzystane dni urlopu, jak i nie wydają świadectwa pracy. Najgorszym scenariuszem dla pracownika jest jednak brak wypłaty ustalonego wcześniej wynagrodzenia. To także jedno z naruszeń , które spotyka się w sądzie z dużymi karami dla pracodawcy.

Niedopatrzenia w kwestii BHP w miejscu pracy

Pracownicy wielu branż często pracują w niekorzystnych lub niebezpiecznych warunkach, które mogą wywoływać negatywny wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo. Pracodawca powinien wówczas przekazać swoim pracownikom wszelkie środki mające na celu zwiększenie ochrony zdrowia i życia podczas pracy, nie zawsze jednak do tego dochodzi. Przeważnie pracownicy zgłaszają do sądu takie uchybienia jak brak środków ochrony osobistej w postaci rękawiczek, odzieży roboczej lub masek czy też butli z powietrzem. Częstym problemem są również nieskutecznie zabezpieczone stanowiska pracy. Stare i wyeksploatowane urządzenia bez jakichkolwiek zabezpieczeń, niesprawny system oczyszczania powietrza czy brak lin zabezpieczających podczas pracy na wysokościach to tylko wycinek z setek przeoczeń pracodawców.

Wynagrodzenie – zaległości, nieterminowość

Najczęściej do sądu napływają jednak wnioski związane z brakiem wypłaty ustalonego w toku umowy wynagrodzenia. Podstawowym prawem pracownika jest otrzymanie zapłaty za wykonaną pracę, co bardzo precyzyjnie reguluje Kodeks Pracy określając między innymi dopuszczalne odstępy pomiędzy wypłatami. Wielu pracodawców jednak o tym zapomina, szczególnie w sytuacji konfliktu na linii pracownik-przedsiębiorca. Brak wypłaty wynagrodzenia wyszczególnionego na umowie jest najczęstszym nadużyciem ze strony pracodawców, a sądy szczególnie źle patrzą na tego typu praktyki.