Pozew o zapłatę

Nieudane próby odzyskania należnych pieniędzy za wykonaną usługę czy sprzedany przedmiot to z pewnością stresujące przeżycie dla każdego przedsiębiorcy. W momencie, gdy faktury pozostają nieopłacone, zwykłe prośby nie przynoszą skutku, a polubowna windykacja zawodzi, czas skierować sprawę do sądu. W takich sytuacjach najlepszym wyborem jest pozew o zapłatę. Sprawdzamy, jak go prawidłowo przygotować, co powinien zawierać i jak przebiega sam proces.

Najważniejsze informacje o pozwie o zapłatę

Pozew o zapłatę, jak sama nazwa wskazuje, to pismo rozpoczynające postępowanie, które ma jeden cel: odzyskanie należnych Ci pieniędzy. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296 tego typu dokument musi spełniać określone wymagania, aby zostać w ogóle rozpatrzony przez sąd. W przypadku ich braku zostaniesz wezwany do ich wskazania. Co powinno się w nim znaleźć? Zgodnie ze wspomnianą ustawą pozew o zapłatę musi zawierać przede wszystkim wskazanie żądania. Sprawa wydaje się prosta – chcesz odzyskać pieniądze, których do tej pory nie odzyskałeś. Jak się jednak okazuje, masz prawo żądać nie tylko kwoty wskazanej na nieopłaconej fakturze, ale także odsetek ustawowych, które są liczone od dnia zapłaty.

Pozew o zapłatę od strony formalnej, czyli co musi się w nim znaleźć?

Określenie żądania to podstawowy element każdego pozwu o zapłatę. Na tym jednak zawartość pisma się nie kończy. Dokument powinien zawierać także między innymi datę i miejsce, w którym został sporządzony, oraz sąd, do którego kierujesz swoją sprawę. Pamiętaj, aby oznaczenie obejmowało i wydział, i adres instytucji. Kolejnym krokiem jest wskazanie stron postępowania. Jako wnoszący pozew jesteś powodem, a dłużnik pozwanym. W obu przypadkach konieczne jest podanie takich danych jak imię i nazwisko, adres, PESEL lub NIP. W przypadku przedsiębiorcy, który nie opłacił faktury, umieszczenie w pozwie o zapłatę numeru PESEL jest koniecznie wyłącznie w EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Gdy masz już te kroki za sobą, czas na wskazanie kwoty dochodzonej należności. Należy zrobić to precyzyjnie, kierując się wartością umieszczoną na fakturze VAT czy wystawionym przez Ciebie rachunkiem. Nie zapomnij także o wnioskach dodatkowych, w których możesz wnieść o obciążenie kosztami procesu dłużnika i o wydanie nakazu zapłaty. To również odpowiedni moment na wniosek o ewentualne przeprowadzenie postępowania bez konieczności Twojej obecności. Na zakończenie uzasadnij sam pozew – sytuacja, która doprowadziła do powstania zadłużenia, czy były podejmowane jakieś kroki windykacyjne, czy starałeś się skontaktować z pozwanym, proponując np. rozłożenie płatności na raty. Jeśli do pozwu o zapłatę dołączasz jakieś dokumenty, to właśnie w tym miejscu powinieneś je wymienić w formie listy załączników.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Pozew o zapłatę , o ile dotyczy kwoty nieprzekraczającej 20 tysięcy złotych, może być złożony w trybie uproszczonym. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz urzędowy, dzięki czemu samodzielne przygotowywanie wniosku nie jest konieczne. Jeśli jednak wartość przedmiotu sporu przewyższa wspomnianą kwotę, to należy przeprowadzić normalne postępowanie. Do innych możliwych rozwiązań zaliczamy:

  • postępowanie nakazowe – to szybki i tani sposób na odzyskanie należnych pieniędzy, który nie wymaga przeprowadzania rozprawy,
  • postępowanie upominawcze – może zakończyć się wyłącznie wydaniem nakazu zapłaty wskazanej przez powoda kwoty.