Porada prawna – dlaczego warto zasięgnąć jej u adwokata?

Z jakimi sprawami udać się do adwokata?

Rozwiązanie niektórych spraw wymaga znajomości prawa. Jak wiemy, przepisy często się zmieniają, dlatego wielu osobom trudno jest poradzić sobie z danym zagadnieniem samodzielnie. Adwokat to osoba, która wykazuje się doskonałą znajomością aktualnych przepisów. Dzięki temu jest on w stanie wyjaśnić istotę problemu oraz zaproponować najlepsze rozwiązanie. Oprócz udzielenia porady prawnej adwokat może sporządzić opinię prawną, pomóc w prowadzeniu negocjacji, reprezentować klienta przed sądami oraz organami administracyjnymi. Korzystanie z usług adwokata nie jest obowiązkowe nawet w trakcie postępowania karnego, niemniej jednak porada udzielona przez adwokata może się okazać znacznym ułatwieniem oraz pomóc nam w zorientowaniu się w aktualnej sytuacji.

Dlaczego warto skorzystać z porady prawnej?

W wielu sytuacjach porada prawna pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Zadaniem adwokata jest wyjaśnienie sytuacji , w której aktualnie się znajdujemy w świetle prawa oraz zaproponowanie najkorzystniejszego rozwiązania danego problemu. Z porady adwokata warto również skorzystać w przypadku postępowania karnego, niezależnie od tego, czy jesteśmy podejrzanymi, czy osobą poszkodowaną.

Skorzystanie z usług adwokata jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem – daje nam pewność, że zaproponowane rozwiązanie będzie zgodne z obowiązującym prawem, bowiem jest ona udzielana przez osobę kompetentną i wykwalifikowaną. W przypadku problemów prawnych nie należy korzystać z porad zamieszczonych na forach internetowych przez osoby postronne.

O czym należy pamiętać udając się do adwokata?

Udając się do adwokata w celu zasięgnięcia porady prawnej warto zabrać ze sobą wszelkie dokumenty dotyczące sprawy, takie jak akty notarialne, testamenty, odpisy z ksiąg wieczystych, postanowienia, wyroki i ich uzasadnienia, korespondencję otrzymaną z sądów lub urzędów. Umożliwi to adwokatowi pełen wgląd do sprawy, a co za tym idzie – zaproponowanie najkorzystniejszego rozwiązania.

Należy również pamiętać, że adwokat udziela porady w odniesieniu do aktualnej sytuacji. W przypadku zmiany okoliczności porada może stać się nieaktualna. Również porada udzielona komuś innemu w podobnej sytuacji może okazać się nieadekwatna do naszego problemu.

Warto zaznaczyć, iż porada prawna to nie to samo co opinia prawna. Obie te usługi różnią się między sobą. Opinia prawna to materiał analityczny, który dotyczy praktycznych problemów prawnych, natomiast porada prawna ma na celu informować o przysługujących danej osobie uprawnieniach i obowiązkach oraz koncentruje się na możliwych rozwiązaniach problemu. Zarówno opinia, jak i porada prawna wydawana jest przez adwokata lub radcę prawnego.