Blog

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje Kodeks cywilny szczegółowo reguluje kwestie dziedziczenia działalności gospodarczej , w tym między innymi to, co dzieje się z prawami i obowiązkami majątkowymi zmarłej osoby. Informacje o losie firmy po...

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach? Pozew zbiorowy jest możliwy w Polsce dopiero od 2010 r. To właśnie wtedy weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym określająca zasady tego typu postępowań. Należy jednak...

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie to możliwość wprowadzona dla skazanych, którzy przestrzegają regulaminu zakładu karnego i chętnie poddają się procesowi resocjalizacji. Kiedy można o nie wnioskować i kto może to...

Środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie

Środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie

Środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, który sąd może zastosować w trakcie postępowania przeciwko oskarżonemu. Kodeks karny ściśle reguluje jednak sytuacje, w których może on być wprowadzony w życie. W...

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny jest koniecznością dostarczania danej osobie środków utrzymania lub wychowania. Najczęściej występuje w relacjach dzieci z rodzicami lub w relacji ze współmałżonkiem. Funkcją tego świadczenia...

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje? Czy rozwód z orzekaniem o winie może powodować określone skutki prawne? Jak należy rozumieć pojęcie winy rozkładu pożycia? Czy małżonkowie mogą być bardziej lub mniej winni zaniku więzi małżeńskiej? Przeczytaj...

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Czym jest stalking i co za niego grozi? Mimo że słowo stalking brzmi dość obco, to silnie zakorzeniło się w polskiej rzeczywistości. W jaki sposób należy je rozumieć? Kim są stalkerzy? Dlaczego ich działania są szkodliwe i jakie konsekwencje karne się z nimi wiążą?...

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku? Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby utrwalonego na zdjęciu, filmie itp. w przeważającej liczbie przypadków wymaga zgody. Istnieją jednak sytuacje, w których nie jest ona konieczna - na przykład, gdy...

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny? Jeśli zmarły pozostawił testament , dziedziczenie odbywa się zgodnie z jego rozporządzeniami, jednak tylko pod warunkiem, iż jest on ważny. Istnieją bowiem okoliczności i błędy, które dyskwalifikują taki...

Dziedziczenie długów – jak tego uniknąć?

Dziedziczenie długów – jak tego uniknąć?

Dziedziczenie długów - jak tego uniknąć? Otrzymanie spadku z reguły kojarzymy z przypływem gotówki, jednak rzeczywistość nie zawsze jest taka prosta. W niektórych przypadkach może okazać się, że oprócz majątku zmarłego dziedziczymy także długi, o których nikt z...

Prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki najemcy

Prawa i obowiązki najemcy Najemca , czyli osoba, która bierze od kogoś lokal w najem, ma szereg praw, umożliwiających mu swobodne korzystanie z wynajmowanej przestrzeni, ale musi się liczyć także z koniecznością wypełnienia pewnych obowiązków. Lekceważenie ich stanowi...

Przysposobienie dziecka – co trzeba wiedzieć?

Przysposobienie dziecka – co trzeba wiedzieć?

Przysposobienie dziecka - co trzeba wiedzieć? Procedura przysposobienia, czyli adopcji dziecka dla wielu osób nie jest do końca jasna. Czy każdy może adoptować dziecko? Czy sam przysposobiony musi się na to zgodzić? Jak wygląda postępowanie w sprawie adopcji? Na te i...

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka - najważniejsze informacje Ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi rozwiązanie dla zadłużonych osób, które nie są w stanie samodzielnie radzić sobie z regulowaniem należności i których sytuacja wskazuje, że ten stan rzeczy nie ulegnie poprawie...

Ubezwłasnowolnienie – kiedy jest możliwe i co naprawdę oznacza?

Ubezwłasnowolnienie – kiedy jest możliwe i co naprawdę oznacza?

Ubezwłasnowolnienie - kiedy jest możliwe i co naprawdę oznacza? Wniosek o ubezwłasnowolnienie danej osoby można złożyć, jeśli z jakiegoś powodu nie jest ona zdolna do kierowania własnymi sprawami. Oznacza ono pozbawienie zdolności do czynności prawnych w stopniu...

Czym jest władza rodzicielska?

Czym jest władza rodzicielska?

Czym jest władza rodzicielska? Choć termin władza rodzicielska może kojarzyć się głównie z prawami rodziców w stosunku do ich dzieci, tak naprawdę obejmuje również cały szereg ich obowiązków wobec potomstwa. Zakres jednych i drugich określa w Polsce Kodeks rodzinny i...

Obniżenie i podwyższenie alimentów – co trzeba o tym wiedzieć?

Obniżenie i podwyższenie alimentów – co trzeba o tym wiedzieć?

Obniżenie i podwyższenie alimentów - co trzeba o tym wiedzieć? Wysokość alimentów na dziecko nie musi być stała przez cały okres, w którym one przysługują. W uzasadnionych okolicznościach może zostać zmieniona - zarówno na wyższą kwotę, jak i na niższą. Warunkiem jest...

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa? W przypadku gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, istnieje domniemanie, że jego ojcem jest mąż matki. Jeśli jednak nie urodzi się ono w małżeństwie, domniemanie na temat ojcostwa zostanie obalone lub dziecko nie zostanie...

Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat?

Czym zajmuje się adwokat? Zawód adwokata jest co prawda powszechnie znany, jednak filmy i seriale wyrabiają w nas przekonanie, że polega on jedynie na wygłaszaniu płomiennych mów w sądzie. Tymczasem kompetencje adwokata są bardzo szerokie i może on pomóc w wielu...

Adwokat czy radca prawny?

Adwokat czy radca prawny?

Adwokat czy radca prawny? Pytanie , czy w razie potrzeby wybrać usługi adwokata, czy radcy prawnego, przewija się przez umysły wielu osób. Niepewność wynika głównie stąd, że dla większości niezwiązanych ze światem prawniczym ludzi różnica między tymi zawodami jest...

Rozprawa sądowa – co trzeba wiedzieć?

Rozprawa sądowa – co trzeba wiedzieć?

Rozprawa sądowa - co trzeba wiedzieć? Osoby, które po raz pierwszy wybierają się do sądu, często przeżywają niepotrzebny stres spowodowany tym, że nie wiedzą, jak wygląda rozprawa w sądzie i jak się podczas niej zachować. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma...

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka

Najważniejsze prawa i obowiązki świadka Osoba wezwana na świadka w sądzie ma szereg obowiązków, których nieprzestrzeganie może skutkować wysoką grzywną, a nawet, w skrajnych przypadkach, karą pozbawienia wolności. Przysługują jej jednak również rozmaite prawa, z czego...

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora?

Jak pozbyć się uciążliwego lokatora? Jeśli lokator staje się problematyczny, właściciel lokalu może wypowiedzieć mu umowę i to bez zachowania terminu wypowiedzenia. W następnej kolejności zaś, jeśli ów lokator nie chce dobrowolnie opuścić mieszkania, ma on prawo...

Zasiedzenie nieruchomości – co to oznacza?

Zasiedzenie nieruchomości – co to oznacza?

Zasiedzenie nieruchomości - co to oznacza? Jeśli dana osoba posiada nieruchomość, która do niej nie należy, w taki sposób, w jaki robi to właściciel, po upływie określonego czasu może nabyć do niej prawo własności. Kwestia ta jednak jest bardziej skomplikowana, niż...

Jak przebiega postępowanie rozwodowe? Kluczowe etapy

Jak przebiega postępowanie rozwodowe? Kluczowe etapy

Rozwód to trudny proces, który może wywołać wiele emocji i stresu. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie liczba formalnych rozstań rośnie, stąd coraz więcej osób zadaje sobie pytanie dotyczące tego, jak przebiega takie postępowanie rozwodowe. Jesteś w tej grupie? W...

Ustna umowa w świetle prawa

Ustna umowa w świetle prawa

Ustna umowa w świetle prawa Umowy ustne są zawierane częściej , niż mogłoby się wydawać. Niewielkie pożyczki w gronie rodziny czy przyjaciół, drobne remonty, prace hydraulika, elektryka czy innego specjalisty - wszystkie te działania najczęściej uzgadniane są jedynie...

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie

Opieka nad dziećmi po rozwodzie Decyzja o rozwodzie pociąga za sobą daleko idące konsekwencje. Wymaga uregulowania wielu wspólnych spraw małżonków, z czego najważniejszą i budzącą z reguły największe emocje jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym...

Rozwód a wspólny kredyt

Rozwód a wspólny kredyt

Rozwód a wspólny kredyt Orzeczenie rozwodu często nie powoduje ustania wszelkich wspólnych zobowiązań małżonków - przykładem jest tutaj chociażby sytuacja , w której zaciągnęli oni razem kredyt. Nawet jeśli podczas sprawy rozwodowej lub w osobnym postępowaniu sąd...

Komu należy się zachowek?

Komu należy się zachowek?

Komu należy się zachowek? W momencie gdy zmarły pomija w testamencie swoich najbliższych, mają oni prawo wystąpić o rekompensatę w postaci zachowku. Przepisy ściśle ustalają jednak, którzy członkowie rodziny spadkodawcy mogą dochodzić jego wypłaty. Komu on przysługuje...