Prawa majątkowe – definicja

Prawa majątkowe – definicja

Prawa majątkowe – definicja W ujęciu ekonomicznym prawa majątkowe są podstawą wszelkiej wymiany rynkowej na świecie. Obywatele poszczególnych państw korzystają z prywatnych praw własności, czyli prawa do posiadania, wynajmu, sprzedaży, gromadzenia, czy delegowania....

Czyn ciągły – definicja i przykłady

Czyn ciągły – definicja i przykłady

Czyn ciągły – definicja i przykłady Opis instytucji czynu ciągłego znajduje się w artykule 12 Kodeksu karnego. Wedle tego przepisu, czyn ciągły polega na realizowaniu jednego przestępstwa etapami, czyli stanowi zbiór zintegrowanych zachowań sprawcy. Mowa więc o jednym...

Przedawnienie odsetek

Przedawnienie odsetek

Przedawnienie odsetek Zgodnie z artykułem 117 par. 1 Kodeksu cywilnego, roszczenia majątkowe – w tym odsetki – ulegają przedawnieniu. Jest to jednocześnie zależne od tego, czy zapłata w ogóle nie nastąpiła, czy dłużnik spłacił główną należność z opóźnieniem. Trzeba...

Groźba karalna – opis i przykłady

Groźba karalna – opis i przykłady

Groźba karalna – opis i przykłady Ten rodzaj przestępstwa opisuje artykuł 190 par. 1 Kodeksu karnego, wedle którego groźba karalna polega na grożeniu innej osobie popełnieniem zbrodni lub występku na szkodę jej bądź najbliższej dla niej osoby. Wiąże się więc z...

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu

Zastrzeżenie do protokołu – obrona przed uchybieniami sądu Instytucję zastrzeżenia do protokołu reguluje artykuł 162 Kodeksu postępowania cywilnego. Polega ona na zwróceniu uwagi sądu na popełnione uchybienia procesowe. Może zostać zgłoszona przez każdą ze stron,...

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja

Bezprawne pozbawienie wolności – definicja W przypadku bezprawnego pozbawienia wolności przedmiotem ochrony jest wolność fizyczna, która umożliwia przemieszczanie się w inne miejsce. Sprawca dopuszczający się takiego czynu podlega karze więzienia od 3 miesięcy do lat...

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie nietykalności cielesnej – opis przestępstwa i przykłady Nietykalnością cielesną określa się wolność człowieka przed niechcianym naruszeniem jego strefy cielesnej. W związku z powyższym, każda osoba ma prawo oczekiwać od innych ludzi, że nie będzie przez...

Ugoda sądowa – opis instytucji

Ugoda sądowa – opis instytucji

Ugoda sądowa – opis instytucji Ugoda sądowa może zostać zawarta w dowolnym momencie postępowania, prowadząc do jego umorzenia lub do cofnięcia pozwu. Postanowienia ugody kształtuje się na zasadzie kompromisu, czyli tak, aby obie strony były zadowolone ze wspólnie...

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady

Naruszenie tajemnicy korespondencji – opis przestępstwa i przykłady Definicja znęcania się Znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą to działanie lub zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu dotkliwych cierpień moralnych lub bólu fizycznego. Jest to czyn albo...

Alimenty na byłego współmałżonka

Alimenty na byłego współmałżonka

Alimenty na byłego współmałżonka Rozpad małżeństwa to bardzo stresujący proces dla obu stron. Świadczy o ogromnych problemach w związku i braku możliwości naprawy dotychczasowego pożycia małżeńskiego. Wraz z rozwodem idą jednak w parze także inne zobowiązania, takie...

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Właściciele sąsiadujących ze sobą działek nie zawsze mają świadomość prawidłowego przebiegu ich granic, wskutek czego bardzo często powstają między nimi napięcia, w tym także kłótnie. Problem zaczyna się wtedy, gdy konflikt jest...

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę Nieudane próby odzyskania należnych pieniędzy za wykonaną usługę czy sprzedany przedmiot to z pewnością stresujące przeżycie dla każdego przedsiębiorcy. W momencie, gdy faktury pozostają nieopłacone, zwykłe prośby nie przynoszą skutku, a polubowna...

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia Śmierć bliskiej osoby to jedna z najtrudniejszych chwil w życiu każdego z nas. Gdy emocje już opadną , warto przystąpić do uporządkowywania wszystkich spraw po zmarłym. Jedną z najważniejszych rzeczy, o które należy...

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę Wezwanie do zapłaty jest zazwyczaj skutecznym sposobem na polubowne odzyskanie należności, jednak nie zawsze działa. W takim przypadku konieczne może okazać się wniesienie do sądu pozwu o zapłatę. Czym jest pozew o zapłatę, jakie postępowanie wybrać...

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia

Odrzucenie spadku a zrzeczenie się dziedziczenia Śmierć bliskiej osoby to jedna z najtrudniejszych chwil w życiu każdego z nas. Gdy emocje już opadną, warto przystąpić do uporządkowywania wszystkich spraw po zmarłym. Jedną z najważniejszych rzeczy, o które należy...

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie

Podział majątku przy rozwodzie Podział majątku to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu małżonków znajdujących się w trakcie lub po rozwodzie. Bez podpisanej intercyzy z pewnością dotknie on każdego rozwodnika. Proces ten jest emocjonalny, zazwyczaj dość burzliwy...

Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary

Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary

Sprawy karne – wniosek o odroczenie wykonania kary W większości sytuacji wymierzona przez sąd kara powinna zostać wykonania niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku. Jednak w niektórych przypadkach, które są wskazane w przepisach Kodeksu Karnego Wykonawczego...

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje

Dziedziczenie działalności gospodarczej – przydatne informacje Kodeks cywilny szczegółowo reguluje kwestie dziedziczenia działalności gospodarczej , w tym między innymi to, co dzieje się z prawami i obowiązkami majątkowymi zmarłej osoby. Informacje o losie firmy po...

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach?

Pozew zbiorowy – w jakich sytuacjach? Pozew zbiorowy jest możliwy w Polsce dopiero od 2010 r. To właśnie wtedy weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym określająca zasady tego typu postępowań. Należy jednak...

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wnioskowanie o warunkowe przedterminowe zwolnienie Warunkowe przedterminowe zwolnienie to możliwość wprowadzona dla skazanych, którzy przestrzegają regulaminu zakładu karnego i chętnie poddają się procesowi resocjalizacji. Kiedy można o nie wnioskować i kto może to...

Środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie

Środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie

Środek zapobiegawczy - tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie jest środkiem zapobiegawczym, który sąd może zastosować w trakcie postępowania przeciwko oskarżonemu. Kodeks karny ściśle reguluje jednak sytuacje, w których może on być wprowadzony w życie. W...

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny?

W jakich sytuacjach wygasa obowiązek alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny jest koniecznością dostarczania danej osobie środków utrzymania lub wychowania. Najczęściej występuje w relacjach dzieci z rodzicami lub w relacji ze współmałżonkiem. Funkcją tego świadczenia...

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje?

Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie są konsekwencje? Czy rozwód z orzekaniem o winie może powodować określone skutki prawne? Jak należy rozumieć pojęcie winy rozkładu pożycia? Czy małżonkowie mogą być bardziej lub mniej winni zaniku więzi małżeńskiej? Przeczytaj...

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Czym jest stalking i co za niego grozi?

Czym jest stalking i co za niego grozi? Mimo że słowo stalking brzmi dość obco, to silnie zakorzeniło się w polskiej rzeczywistości. W jaki sposób należy je rozumieć? Kim są stalkerzy? Dlaczego ich działania są szkodliwe i jakie konsekwencje karne się z nimi wiążą?...

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku?

Kiedy nie potrzebujemy zgody na rozpowszechnianie wizerunku? Rozpowszechnianie wizerunku danej osoby utrwalonego na zdjęciu, filmie itp. w przeważającej liczbie przypadków wymaga zgody. Istnieją jednak sytuacje, w których nie jest ona konieczna - na przykład, gdy...

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny?

W jakich przypadkach testament może zostać uznany za nieważny? Jeśli zmarły pozostawił testament , dziedziczenie odbywa się zgodnie z jego rozporządzeniami, jednak tylko pod warunkiem, iż jest on ważny. Istnieją bowiem okoliczności i błędy, które dyskwalifikują taki...