Niewiele osób wie, że zgodnie z prawem, darowizny także są objęte podatkiem. Kwestia ta nie jest jednak jednoznaczna – konieczność zapłaty podatku jest zależna od wysokości darowizny oraz grupy podatkowej, w której znajduje się darczyńca. O tym, kiedy należy zapłacić podatek od darowizny, przeczytasz w poniższym artykule. 


Czym jest darowizna?

Najpierw należy wyjaśnić, czym jest darowizna. Określa to art. 888 Ustawy kodeksu cywilnego. W tym artykule możemy przeczytać , że darowizna to zobowiązanie się darczyńcy do dokonania nieodpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego. Aby można było nazwać to świadczenie darowizną, musi ono nastąpić kosztem majątku darczyńcy. Darowizna nie obliguje obdarowanego do innego świadczenia na rzecz darczyńcy. Warto także wspomnieć, że darowizna zazwyczaj przekazywana jest między członkami rodziny lub innymi bliskimi osobami. Darczyńca przekazuje darowiznę nieodpłatnie, nie uzyskując żadnych korzyści w zamian.


Darowizna a podatek

Obowiązkowy podatek dotyczy osób fizycznych, które otrzymały darowiznę, czyli osób obdarowanych, a nie darczyńców. Ile wynosi podatek od darowizny? Wynosi on mniej więcej od 3 do 20% darowizny. Wysokość podatku związana jest z wartością darowizny oraz grupą podatkową. Podatek obejmuje sumę przekraczającą kwotę wolną od podatku od darowizn. Kwota wolna od podatku różni się w zależności od grupy podatkowej, czyli prościej mówiąc od tego, kim jest osoba obdarowywana dla darczyńcy. Zanim jednak przejdziemy do rozróżniania grup podatkowych, należy wyjaśnić, w jaki sposób zgłaszamy otrzymanie darowizny. Można to zrobić w formie online lub drogą pocztową. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza SD-Z2 – przez Internet lub pobranie i wydrukowanie, a następnie wysłanie pocztą do Urzędu Skarbowego lub złożenie formularza osobiście. Dodatkowo urząd może poprosić o potwierdzenie przelewu darowizny lub inny dokument potwierdzający nabycie darowizny (np. samochodu, domu). Złożenie formularza jest bezpłatne.


Grupy podatkowe

W kwestii podatku od darowizn wyróżnia się 3 grupy podatkowe. Każdą z nich obowiązuje inna kwota wolna od podatku, w zależności od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. 

 

I grupa – do tej grupy zaliczamy takich członków rodziny jak: małżonek, zstępni (tj. syn, córka , wnuki, prawnuki), wstępni (tj. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, zięć, synowa, teściowie. W przypadku darowizn w tej grupie kwota wolna od opodatkowania wynosi 9637 złotych. W tej grupie możemy wyróżnić także grupę 0. Należy do niej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym i macocha. Osoby z tej grupy są zwolnione z podatku od darowizn. Warto jednak pamiętać, że darowiznę przekraczającą 9637 zł w grupie 0 również należy zgłosić do urzędu. 

 

II grupa – należą do niej zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków oraz małżonkowie innych zstępnych. W tej grupie kwota wolna od podatku wynosi 7276 złotych. 

 

III grupa – obejmuje na wszystkich innych nabywców, np. daleką rodzinę, przyjaciół, a nawet obce osoby. Kwota wolna od podatku to 4902 złote.