Jak wygląda sądowe ustalenie ojcostwa?

W przypadku gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego, istnieje domniemanie, że jego ojcem jest mąż matki. Jeśli jednak nie urodzi się ono w małżeństwie, domniemanie na temat ojcostwa zostanie obalone lub dziecko nie zostanie uznane przez ojca, o ustalenie ojcostwa można starać się na drodze sądowej. Jak wygląda taki proces?

Kto może ubiegać się o ustalenie ojcostwa?O ustalenie ojcostwa w sądzie, wbrew obiegowej opinii, może starać się nie tylko matka dziecka. Z takim żądaniem może wystąpić również samo dziecko (przed osiągnięciem pełnoletności – przez przedstawiciela ustawowego), ojciec dziecka, a w uzasadnionych przypadkach również prokurator, Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich. Ci ostatni składają powództwo w takich sprawach, w których ustalenie ojcostwa jest konieczne ze względu na dobro dziecka lub interes publiczny. Samo dziecko może wnieść o ustalenie ojcostwa nie później niż 3 lata po osiągnięciu pełnoletności.

Wnosząc o ustalenie ojcostwa, należy pamiętać, że zgodnie z prawem możliwe jest pozwanie tylko jednego mężczyzny.

Kiedy można żądać ustalenia ojcostwa?

O ustalenie ojcostwa można starać się, jeśli istnieje domniemanie, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Występuje ono w przypadku, gdy między matką dziecka a nim doszło do stosunku w tzw. okresie koncepcyjnym, czyli nie wcześniej niż w trzysetnym i nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu po narodzinach dziecka, a powód, czyli osoba, która stara się o ustalenie ojcostwa, może to w jakiś sposób udowodnić. Argumentem dla sądu w takim wypadku mogą być wiadomości SMS, zeznania świadków potwierdzające charakter znajomości matki dziecka z jego domniemanym ojcem itp. Jeśli powód nie jest w stanie przedstawić żadnych dowodów w tej sprawie, nie ma możliwości, by sąd uznał domniemanie.

Kiedy domniemanie zostaje obalone?

Domniemanie ojcostwa można zakwestionować na kilka sposobów. Jedną z dróg jest dowiedzenie nieprawdziwości dowodów świadczących o obcowaniu z matką dziecka w okresie koncepcyjnym. Domniemanie można jednak obalić także, dowodząc, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne , lub przeprowadzając badania DNA.

Jeśli badania potwierdzą ojcostwo, zostaje ono oficjalnie stwierdzone, a sąd może w wyroku zasądzić alimenty na dziecko.