Intercyza

Zgodnie z ustawą kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pomiędzy osobami, które wchodzą w związek małżeński, powstaje wspólność majątkowa. Od momentu zawarcia małżeństwa zgromadzony majątek staje się wspólną własnością męża i żony. Nie jest to jednak obowiązkowe – każda para małżeńska może zmienić zasady wspólności majątkowej za pomocą specjalnej umowy, a więc intercyzy.

Ustawowa wspólność majątkowa małżonków

Zgodnie z art. 31 par. 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do wspólnego majątku zgromadzonego po ślubie zaliczane są między innymi:

  • Wynagrodzenie za pracę i inne dochody z działalności zarobkowej każdego z małżonków
  • Dochody z majątku wspólnego, także z majątku osobistego
  • Środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Zawarcie intercyzy pozwala na wyłączenie ze wspólnego majątku części lub całości posiadanych dóbr. Jeśli taką umowę podpisuje się przed ślubem, każdy z małżonków zachowuje swój majątek, a przez prawo jest traktowany jako osobny podmiot.

W przypadku, gdy intercyza zawierana jest po ślubie, każdemu z małżonków przypada to, co otrzymał w wyniku podziału dotychczasowego majątku wspólnego oraz to, co wypracował od momentu ustanowienia rozdzielności.

Rozszerzenie wspólności majątkowej za pomocą intercyzy

Istnieją elementy, które nie wchodzą w skład wspólnego majątku małżonków. Należą do nich między innymi przedmioty majątkowe nabyte przed ślubem, przedmioty nabyte przez zapis, dziedziczenie lub darowiznę, a także przedmioty majątkowe służące wyłącznie zaspokojeniu potrzeb jednego z małżonków.

Intercyza może służyć nie tylko do rozdzielenia majątku męża i żony, ale także do rozszerzenia wspólności majątkowej o wyżej wymienione elementy. Przepisy nie określają, w jakim zakresie wspólność majątkowa ma zostać rozszerzona – decyzję podejmują wyłącznie małżonkowie.

Czy warto podpisać intercyzę? Plusy i minusy

Tradycyjnie podpisanie intercyzy ma dość negatywne konotacje w naszym społeczeństwie. Wiele osób myśli o takiej umowie w kontekście przyszłych konfliktów o majątek między małżonkami i ewentualnego rozwodu. Dawniej taką umowę spisywano również po to, by chronić interesy bogatszego małżonka w sytuacji zdrady.

Obecnie intercyza ma zupełnie inne zastosowanie, a osoby decydujące się na rozdzielność majątkową myślą głównie o życiowych, pragmatycznych powodach. Jednym z nich może być na przykład prowadzenie działalności gospodarczej przez jednego z małżonków. Własny biznes bywa ryzykowny, a intercyza pozwala chronić drugą osobę przed negatywnymi skutkami niewłaściwych decyzji. W przypadku, gdy mąż i żona mają podpisaną umowę o rozdzielności majątkowej, każde z nich odpowiada samodzielnie za zaciągnięte przez siebie zobowiązania.

Do minusów zawarcia intercyzy można zaliczyć przede wszystkim brak możliwości wspólnego rozliczania podatku dochodowego.

Intercyza: przed ślubem czy po ślubie?

Powszechnie uważa się , że intercyzę można zawrzeć jedynie przed ślubem. Nie jest to prawdą – można to zrobić przed zawarciem związku małżeńskiego, ale nie tylko. Małżonkowie mogą zdecydować się na wprowadzenie rozdzielności majątkowej lub rozszerzenie wspólności majątkowej w dowolnym momencie trwania małżeństwa. W takim przypadku intercyza nie będzie oczywiście obowiązywała wstecz, a jedynie od momentu jej zawarcia.