Dziedziczenie długów – jak tego uniknąć?

Otrzymanie spadku z reguły kojarzymy z przypływem gotówki, jednak rzeczywistość nie zawsze jest taka prosta. W niektórych przypadkach może okazać się, że oprócz majątku zmarłego dziedziczymy także długi, o których nikt z bliskich spadkodawcy osób nie miał pojęcia. Jak sprawdzić, czy testator miał długi i jak uniknąć ich otrzymania?

Metody sprawdzania zadłużenia

Przyjmując spadek, nie wiemy, co konkretnie wchodzi w jego skład, dlatego o ewentualnych długach możemy dowiedzieć się już po fakcie. Stąd wskazane jest, by samodzielnie zasięgnąć informacji na temat sytuacji finansowej zmarłego. Takie dane możemy otrzymać na przykład z Biura Informacji Kredytowej lub Biur Informacji Gospodarczej, przedstawiając akt zgonu spadkodawcy i argumentując pytanie toczącym się postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku. Te instytucje mogą nam jednak odmówić dostarczenia danych przed przyjęciem spadku. W takiej sytuacji jednak możemy uzyskać wiedzę z innego źródła – należy wtedy złożyć w sądzie wniosek o sporządzenie spisu inwentarza, a komornik sądowy zweryfikuje, co wchodzi w skład spadku.

Spadkodawca miał długi – co wtedy zrobić?

Jeśli okaże się , że zmarły miał długi, nie musimy obawiać się, że ich spłacanie pochłonie nie tylko majątek testatora, ale i nasz własny. Prawo chroni spadkobierów przed takimi sytuacjami, stanowiąc, że domyślnie przyjmujemy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Co to w praktyce oznacza? Otóż jeśli testator był zadłużony, jego zobowiązania będziemy spłacać tylko do wysokości aktywów, czyli nie musimy spłacać ich z pieniędzy spoza spadku. Jeśli jednak zdecydujemy się na przyjęcie spadku, trzeba liczyć się z tym, że będziemy musieli zająć się kontaktem z wierzycielami i regulacją należności (chyba że toczy się egzekucja komornicza, wtedy to komornik ustala plan spłat). W takim wypadku konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie spisu inwentarza i spłata długów z masy spadkowej. Jeśli regulacja długów nie pochłonie całego majątku, wszystko to, co z niego pozostało, będzie należało do nas.

W przypadku gdy nie chcemy obciążać się koniecznością spłaty długów, możemy także odrzucić spadek, składając odpowiednie oświadczenie w sądzie lub u notariusza. Należy pamiętać jednak, że musimy zrobić to w terminie 6 miesięcy od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci spadkodawcy lub od momentu, w którym otrzymaliśmy informację o przysługującym nam spadku. Warto wiedzieć, że jeśli odrzucimy spadek, przechodzi on automatycznie na naszych zstępnych (dzieci, wnuki), więc jeśli i oni nie chcą przyjąć spadku, również będą musieli złożyć takie oświadczenia.