Czym zajmuje się adwokat?

Zawód adwokata jest co prawda powszechnie znany, jednak filmy i seriale wyrabiają w nas przekonanie, że polega on jedynie na wygłaszaniu płomiennych mów w sądzie. Tymczasem kompetencje adwokata są bardzo szerokie i może on pomóc w wielu kwestiach, nie tylko wtedy, gdy stajemy przed sądem w charakterze pozwanego czy oskarżonego.

Adwokat a prawnik

Przede wszystkim należy rozróżnić pojęcia “prawnik” i “adwokat”. Tym pierwszym mianem określamy osobę, która ukończyła studia prawnicze. Adwokat jest więc jednocześnie prawnikiem, tak samo jak radca prawny czy prokurator. Nie każdy prawnik jest natomiast adwokatem. Aby móc posługiwać się tym tytułem, należy prócz studiów ukończyć także aplikację adwokacką i zdać odpowiedni egzamin zawodowy. Prawnik z tytułem adwokata może nie tylko udzielać porad prawnych czy sporządzać umowy, ale też prowadzić własną kancelarię adwokacką. Osoby, które ukończyły wyłącznie studia prawnicze, również mogą prowadzić swoją działalność , jednak nie mogą sugerować wyższych uprawnień, w związku z tym ich kancelarie nazywane są najczęściej po prostu “prawnymi”.

Jaką różnicę stanowi dla potencjalnego klienta to, czy zwróci się do prawnika bez aplikacji, czy adwokata? Otóż dość znaczną, gdyż adwokaci mają obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i nie mogą udzielać informacji na temat swojego klienta nawet organom władzy. Dodatkowo zaś obowiązuje ich ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które gwarantuje, że jeśli poniesiemy szkody związane ze świadczeniem przez nich usług, otrzymamy za to odszkodowanie. Oprócz tego adwokaci ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną, jeśli nie wykonują swego zawodu w sposób należyty. W związku z tym udanie się po poradę do adwokata zamiast do prawnika bez aplikacji jest po prostu bezpieczniejszą dla klienta opcją.

Co robi adwokat?

Jednak jakie konkretnie są uprawnienia adwokata? Osoby wykonujące ten zawód mogą oczywiście reprezentować klienta przed sądem, ale na tym nie kończy się wachlarz ich usług. Mogą one także udzielać porad prawnych i prowadzić mediacje, które mają na celu pogodzenie zwaśnionych stron w sposób, który pozwala uniknąć drogi sądowej. Adwokaci sporządzają także umowy, przygotowują dokumentację spółek i wspierają firmy na wszystkich etapach działalności, na przykład biorąc udział w negocjacjach czy reprezentując dany podmiot przed organami administracji publicznej.

Jak więc odpowiedzieć sobie na pytanie “kiedy potrzebuję adwokata?” To bardzo proste – jego pomoc będzie przydatna w każdej sprawie, w której konieczna jest znajomość przepisów prawa. Adwokaci pomagają klientom w wielu kwestiach. Zajmują się sprawami rodzinnymi, jak pozwy o alimenty czy rozwody, karnymi, gospodarczymi, czyli właśnie obsługą firm, czy spadkowymi.

Nasza kancelaria adwokacka mieszcząca się w Krakowie służy klientom poradami we wszystkich wymienionych kwestiach oraz w wielu innych zakresach. Charakteryzuje nas profesjonalizm i indywidualne podejście do każdej sprawy, co pozwoliło nam zdobyć zaufanie wielu klientów.