Co różni zrzeczenie się spadku od odrzucenia spadku?

Rezygnacja z przywileju przyjęcia spadku może przebiegać dwojako. Dochodzi do niej w razie zrzeczenia się dziedziczenia oraz odrzucenia spadku. I choć oba terminy wydają się podobne, w rzeczywistości wiele je różni. Zrozumienie tych różnic jest z kolei kluczowe dla każdego, kto chce podjąć świadomą decyzję w tej kwestii. Chcesz wiedzieć więcej o tych zagadnieniach? Przeczytasz o nich poniżej.

Jakie są różnice między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku?

Pierwsza i najważniejsza różnica między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku dotyczy momentu, w którym można podjąć taką decyzję. Jak wyjaśnia adwokat z Krakowa od spadków, odrzucenie spadku może nastąpić wyłącznie po śmierci spadkodawcy. Jest to czynność prawna, która pozwala potencjalnemu spadkobiercy uniknąć odpowiedzialności za ewentualne długi zmarłego oraz zrezygnować z przysługujących mu praw majątkowych. Zrzeczenie się dziedziczenia natomiast możliwe jest jedynie za życia spadkodawcy. Jest to umowa zawarta między spadkodawcą a potencjalnym spadkobiercą. W wyniku zrzeczenia się spadku spadkobierca traci prawa do dziedziczenia majątku po śmierci spadkodawcy.

Jak zrzec się spadku?

Zrzeczenie się spadku jest procesem, który wymaga spełnienia kilku formalności. Przede wszystkim, konieczne jest zawarcie umowy między spadkodawcą a potencjalnym spadkobiercą. Umowa ta musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, co oznacza, że obie strony muszą zgłosić się do kancelarii notarialnej w celu dokonania tej czynności. Warto również pamiętać, że zrzeczenie się spadku może dotyczyć całości majątku lub tylko jego części. Strony umowy powinny dokładnie określić, jakie składniki majątkowe objęte są zrzeczeniem się spadku.

Jak odrzucić spadek?

Odrzucenie spadku jest możliwe po śmierci spadkodawcy i może być dokonane na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Drugim sposobem jest złożenie takiego oświadczenia w formie pisemnej w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca otwarcia spadku, czyli miejsca zamieszkania zmarłego. Warto zaznaczyć, że odrzucenie spadku powinno nastąpić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku. Po upływie tego terminu uważa się, że spadek został przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.