Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę

Nieprzestrzeganie procedur podczas wypowiedzenia umowy o pracę może skończyć się na drodze sądowej. Pracownik może bowiem uznać, że wypowiedzenie było bezzasadne lub niezgodne z prawem. Dowiedz się więcej o niezgodnym z prawem wypowiedzeniu umowy. Podpowiadamy, co przysługuje pracownikowi w takiej sytuacji.

Niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę – poznaj przykłady

Istnieje kilka sytuacji, w których można uznać wypowiedzenie umowy o pracę za niezgodne z prawem. Niektórzy pracownicy są objęci szczególną ochroną przed wypowiedzeniem – dotyczy to na przykład pracownicy w okresie ciąży czy pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do wieku emerytalnego. Niezgodne z prawem jest również skrócenie okresu wypowiedzenia czy niezachowanie właściwej formy wypowiedzenia.

Pracodawca ma obowiązek zamieścić informacje o środkach prawnych, które przysługują pracownikowi w przypadku wypowiedzenia. Jeśli tego nie zrobi, wypowiedzenie jest niezgodne z prawem. W przypadku gdy pracownik miał umowę na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek podać powód jej rozwiązania.

Co przysługuje pracownikowi, który został bezpodstawnie lub niezgodnie z prawem zwolniony?

Bezpodstawnie lub bezprawnie zwolniony pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach, odszkodowanie oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.

Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy nastąpiło w sposób bezpodstawny lub niezgodny z prawem, może wnieść odwołanie do sądu pracy. Może to skutkować ponownym przywróceniem do pracy na poprzednich warunkach. Dodatkowo pracownik może ubiegać się o wynagrodzenie za czas, w którym pozostawał bez pracy. Pracodawca ma możliwość odmówienia ponownego przyjęcia osoby zwolnionej, jeśli przez 7 dni nie zgłosił on gotowości, żeby bezzwłocznie podjąć pracę. Jeśli przed powrotem na dawne stanowisko pracownik podjął inną pracę, może z niej zrezygnować bez wypowiedzenia.

Jeśli pracownik zostanie przywrócony do pracy, przysługuje mu odszkodowanie za czas, w którym pozostawał bez pracy. Nie może ono jednak być wyższe niż za 2 miesiące, a jeśli okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za miesiąc. W przypadku ciężarnych czy osób w wieku przedemerytalnym wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

Wybór roszczenia pomiędzy przywróceniem na dawne stanowisko a odszkodowaniem zależy co do zasady od pracownika. Sąd może się jednak nie zgodzić, na przykład na powrót do pracy, jeśli stanowisko zostało zlikwidowane. Po dokładnej analizie sytuacji sąd może również stwierdzić, że powrót do pracy jest niemożliwy lub niecelowy ze względu na konflikt z pracodawcą czy złe zachowanie pracownika. Wybór roszczenia należy jednak w pełni do kobiet, pracowników w wieku przedemerytalnym lub korzystających z urlopu macierzyńskiego. Sąd w tych przypadkach jest zobligowany do spełnienia żądań pracownika, chyba że nie pozwala na to sytuacja , na przykład ze względu na likwidację zakładu pracy.