Adwokat czy radca prawny?

Pytanie , czy w razie potrzeby wybrać usługi adwokata, czy radcy prawnego, przewija się przez umysły wielu osób. Niepewność wynika głównie stąd, że dla większości niezwiązanych ze światem prawniczym ludzi różnica między tymi zawodami jest niejasna. Czy profesje adwokata i radcy prawnego różnią się od siebie? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Adwokat i radca prawny kiedyś i dziś

Zarówno tytuł adwokata, jak i radcy prawnego to tytuły zawodowe przyznawane osobom będącym absolwentami pięcioletnich studiów prawniczych, które dodatkowo ukończyły trzyletnią aplikację, odpowiednio adwokacką lub radcowską, i zdały egzamin zawodowy. Kiedyś różnicę między nimi dużo łatwiej było określić. Zawód radcy prawnego pojawił się w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku i służyć miał obsłudze prawnej organów władzy i administracji państwowej, a następnie jednostek gospodarki uspołecznionej. Utworzenie odrębnego zawodu prawniczego związane było zatem z próbą ograniczenia znaczenia niezależnej adwokatury i zyskaniem większej kontroli przez władzę nad procesem świadczenia pomocy prawnej na rzecz państwowych i uspołecznionych jednostek organizacyjnych. Radcowie prawni – w przeciwieństwie do adwokatów – mogli być zatrudnieni w obsługiwanych jednostkach na podstawie umowy o pracę, ich kompetencje w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz osób prywatnych był jednak mocno ograniczony.

Jaka jest obecnie różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami? W gruncie rzeczy bardzo niewielka. I adwokaci, i radcy prawni mogą udzielać porad prawnych, sporządzać opinie prawne, a także reprezentować klientów przed sądami i urzędami. Przedstawiciele obu profesji są też zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej oraz nie mogą wykonywać usług prawnych dla innej osoby, jeśli to mogłoby mieć jakiekolwiek negatywne skutki dla klienta, którego już obsługują. Najbardziej istotną różnicą między adwokatem a radcą prawnym jest to, że tylko ten drugi może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez dane przedsiębiorstwo, co – jak wskazano wyżej – wywodzi się z genezy tego zawodu. Dla klientów indywidualnych jednak nie jest to kwestia istotna. Oprócz tego między przedstawicielami tych zawodów istnieje również różnica ściśle formalna. Adwokat na sali sądowej nosi togę z zielonym żabotem, natomiast radca prawny – z niebieskim.

Adwokat a radca prawny – co lepsze?

Co więc zrobić, jeśli potrzebujemy porady prawnej? Czy zdecydować się na usługi adwokata, a może jednak radcy prawnego? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno dobry radca prawny, jak i adwokat jest w stanie pomóc nam we wszystkich kwestiach, w których konieczna jest znajomość prawa. Podejmując więc decyzję w tej sprawie, najlepiej kierować się nie tytułem zawodowym, ale specjalizacją danej osoby. Warto więc zwrócić uwagę, jaką gałęzią prawa najczęściej zajmuje się dany adwokat lub radca prawny, jakie ma doświadczenie i jakie opinie na jego temat mają klienci. Zwłaszcza w przypadku delikatnych spraw rodzinnych ważne jest, by nasz pełnomocnik nie tylko miał niezbędną wiedzę, ale też szanował potrzeby i uczucia swoich klientów i potrafił podejść do każdej sprawy indywidualnie.

W Krakowie obsługę prawną we wszystkich rodzajach spraw oferuje nasza kancelaria adwokacka. Mamy na koncie wiele wygranych spraw i cieszymy się doskonałą opinią wśród klientów. Więcej informacji na temat zakresu oferowanych przez nas usług można znaleźć na naszej stronie internetowej.